Cati Canyelles, antropòloga i membre del grup de Gènere d’Irídia participa en la Jornada de Sensibilització “Persecució penal del Tràfic d’Éssers Humans i l’Accés a la Justícia de les Víctimes”. A la taula rodona es reflexionarà sobre “La víctima en el Procés Penal: Reparació vs Revictimització” i estarà integrada també per Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimilogia i Iskara Orrillo, psicòloga del Projecte Esperanza Adoratrices.

Aquestes jornades estàn promogudas per SICAR i Proyecto Esperanza.

Programa: http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2016/11/%E2%80%9CPersecuci%C3%B3-Penal-del-Tr%C3%A0fic-d%E2%80%99%C3%89ssers-Humans-i-l%E2%80%99Acc%C3%A9s-a-la-Just%C3%ADcia-de-les-v%C3%ADctimes%E2%80%9D-2.pdf

Pin It on Pinterest