L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona i Irídia organitzem un curs per a la Capacitació en la defensa dels drets humans i la denúncia de la tortura en col·laboració amb la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT).
Aquest curs, del qual n’organitzem la cinquena edició, pretén generar un espai de trobada de professionals, activistes i estudiants de l’àmbit de la protecció dels drets humans en el marc del sistema penal i de les privacions de llibertat. Ho farem a través de la reflexió, l’aprenentatge i el debat col·lectiu, amb l’objectiu de construir entre tots i totes eines útils i enfortidores. Volem tractar l’àmbit de la intervenció directa en la defensa dels drets humans des d’una perspectiva integral, interseccional i multidisciplinària. Així mateix, tenim la intenció que es tracti d’una formació eminentment pràctica, on ens confrontem amb situacions reals, i que serveixi per reforçar el treball que realitzen els i les professionals, activistes i organitzacions de manera quotidiana.
En trobareu informació a l’enllaç següent:
https://cursoprevenciontortura.wordpress.com

Pin It on Pinterest