429814964_3543737398502742288

 

L’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona (UB) i Irídia, organitzem el Curs de Capacitació en la Defensa dels Drets Humans i Denúncia de la Tortura, amb la col·laboració de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT).

Aquest curs, que realitzem per sisena edició, pretén generar un espai de trobada de professionals, activistes i estudiants de l’àmbit de la protecció dels Drets Humans en el marc del sistema penal i les privacions de llibertat. Ho farem a través de la reflexió, l’aprenentatge i el debat col·lectiu, construint entre totes eines útils i empoderadores.

Volem tractar l’àmbit de la intervenció directa en la defensa dels Drets Humans des d’una perspectiva integral, interseccional i multidisciplinal.  Així mateix, tenim la intenció que es tracti d’una formació eminentment  pràctica, on ens confrontem amb situacions reals, que serveixi per a reforçar el treball que realitzen les professionals, activistes i organitzacions de manera quotidiana.

Per a més informació: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

Pin It on Pinterest