Àrees de treball

Dret de reunió i manifestació

Missió

Des de l’àrea de reunió i manifestació intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en el context de protesta social i política. Treballem per a la defensa i la promoció dels drets i llibertats civils i polítiques perquè entenem que a través d’aquestes s’exerciten, es reivindiquen i es defensen la resta de drets.

Línies de treball

  • Monitoratge de les mobilitzacions socials per tal d’identificar, denunciar i donar visibilitat a possibles situacions de maltractament o abusos policials que es generin en aquest context.
  • Preparació de campanyes d’incidència política i social per millorar els estàndards de protecció dels drets i llibertats civils i polítics.
  • Seguiment dels casos gestionats pel SAIDAVI relacionats amb persones o col·lectius afectats per violència institucional en l’exercici dels drets de reunió, manifestació, expressió o informació.

Pin It on Pinterest