Àrees de treball

Espai públic

Missió

Des de l’àrea d’espai públic treballem per a la promoció de polítiques públiques de gestió de l’espai públic respectuoses amb els drets humans i amb les llibertats ciutadanes. De la mateixa manera, intervenim en situacions de vulneració dels drets humans que es produeixin o tinguin l’origen en el marc de l’espai públic.

Línies de treball

  • Monitoratge de les vulneracions de drets humans que es produeixin en l’espai públic, principalment les situacions que puguin viure els col·lectius que més ús en fan. Posem èmfasi especial en les situacions que es donen a partir de casos de racisme o de violències masclistes.
  • Organització de campanyes d’incidència política i social amb l’objectiu de promoure canvis normatius i en les pràctiques relacionades amb la gestió de l’espai públic.

Pin It on Pinterest