Política de privacitat i protecció de dades personals d’Irídia

A Irídia treballen per assegurar que les dades de caràcter personal, i especialment les dades de caràcter sensible, estan protegides i s’utilitzen degudament. Tractem les dades de manera confidencial, rigorosa, responsable, lleial, transparent i sota mesures de seguretat. Per això, i segons el Reglament General de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016, RGPD), informem a continuació de la nostra política de privacitat de dades.

 

Qui és responsable del tractament de les teves dades?

La persona jurídica responsable del tractament de les dades és l’Associació Irídia, Centre per la defensa dels Drets Humans. El nostre contacte principal és info@iridia.cat, telèfon 693 563 529, web www.iridia.cat i adreça C/ Casp 43 baixos, 08010 Barcelona.

 

Com hem obtingut les teves dades?

Disposem de les teves dades perquè en el seu moment ens les has facilitat per correu o per escrit, al entrar a l’entitat, en rebre un assessorament o a l’establir contacte comercial.

 

Quines dades tractem?

Depenent de la finalitat de les dades, aquestes són de caràcter personal, així com Nom i Cognoms, DNI, gènere, edat, correu electrònic, telèfon, adreça, compte bancari,  tot i que en els casos d’assessorament legal i casos de litigi es poden tractar també dades sensibles, relatives a condemnes i infraccions penals, dades sanitàries i dades relatives a menors.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A Irídia tractem la informació facilitada per les persones interessades amb les finalitats següents segons la seva tipologia:

  • Dades de Clients amb els quals existeix una relació comercial amb finalitats fiscals i comercials,
  • Dades de Treballadors/es amb la finalitat de la gestió laboral
  • Dades de persones candidates i persones associades amb la finalitat de la gestió de la relació
  • Dades de Proveïdors amb els quals existeix una relació comercial amb finalitats fiscals i comercials
  • Dades de Casos atesos (dades personals i dades sensibles) amb la finalitat d’establir relacions, gestions legals i judicials, realitzar derivacions i comunicació amb institucions.

En cap cas es preveu elaborar perfils, prendre decisions automatitzades amb les dades ni realitzar creuaments de dades.

En quin termini conservarem les teves dades?

Mentre la persona interessada no sol·liciti l’eliminació de les dades aquestes es conservaran fins la finalització de la relació o, en els casos que sigui per obligació legal, es guardaran mínim durant 5 anys.

 

Què ens permet fer ús de les teves dades?

La condició, com a base jurídica, que determina que Irídia pugui fer un tractament d’aquestes dades és per consentiment de la persona interessada, mitjançant contracte entre les parts o per obligació legal. Sobretot, aquelles dades de caràcter judicial, dades de caràcter sanitàri, o dades relatives a menors, es tracten mitjançant consentiment explícit de la persona interessada. Sempre amb la possibilitat de retirar el consentiment de l’ús de les dades en qualsevol moment.

 

A qui i per quin motiu podríem facilitar les teves dades a tercers?

Les dades personals poden ser cedides a tercers per prestació de serveis, amb accés limitat a la seva finalitat i mitjançant contracte de protecció de dades. La cessió de les dades es realitza per consentiment explícit o per compliment d’obligacions legals i fiscals.

En la derivació de casos, la derivació és directa, amb consentiment explícit i no es guarden ni les dades personals ni les dades sensibles de la persona interessada.

Les dades sensibles relatives als casos que portem poden ser cedides a institucions per la gestió judicial del cas o per obligació legal. En casos de litigi estratègic les dades poden ser cedides a mitjans de comunicació amb consentiment explícit de la persona interessada.

Amb la finalitat d’elaborar estadístiques Irídia podrà dissociar les dades numèriques segons característiques personals, sense revelar la procedència de les dades, mantenint la confidencialitat i anonimat.

 

Fem transferències internacionals de dades?

Ara per ara a Irídia no es produeixen transferències internacionals de dades ni dins ni fora de la Unió Europea, tanmateix, hem començat a estudiar la protecció de les dades amb més profunditat en aquest sentit ja que es preveu que en un futur es puguin realitzar transmissions internacionals de dades, com ara la cessió a tercers.

 

Quins són els drets de la persona interessada?

La persona interessada té dret a sol·licitar l’accés a la seva informació i a l’activitat de tractament que se’n faci, així com sol·licitar-ne canvis, modificacions o eliminacions tant de les dades com del tractament d’aquestes.

Per exercir els seus drets la persona interessada pot posar-se en contacte amb Irídia mitjançant correu electrònic a info@iridia.cat, i la seva petició serà atesa en un termini màxim d’un mes.

 

Mesures aplicades i bones pràctiques

Irídia mantenim actualitzat el registre d’activitats de tractament de dades, ja que treballem amb dades que poden suposar un risc pels drets i llibertats de les persones interessades, relatives a condemnes, dades penals, dades sanitàries i dades de menors, per tant treballem per garantir en tot moment que s’apliquen les mesures de seguretat establertes.

Anàlisis de riscos

Les mesures de seguretat establertes parteixen d’un anàlisi de riscos, en el qual es determina, per una banda, el tractament de les dades de caràcter personal que són de baix risc, així com: les dades dels clients i proveïdors, les dades de les persones treballadores i les dades de persones candidates i associades de l’entitat. El tractament d’aquestes dades segueix una sèrie de mesures de seguretat establertes.

D’altra banda s’identifiquen les dades de tractament d’alt risc, com són les relatives a condemnes o infraccions penals, dades sanitàries i dades de menors d’edat. Per tal de gestionar adequadament el tractament de les dades d’alt risc, Irídia com a responsable de les dades, ha elaborat un Estudi d’Impacte respecte la Protecció de Dades, per establir les mesures de seguretat adients.

Pin It on Pinterest