Memòries

2016

Memòria econòmica 2016

El 21 de maig de 2017, l’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, reunida en la seva Assemblea general amb 19 persones assistents, membres de l’entitat, aprova per unanimitat el detall dels ingressos obtinguts el 2016

Memòria econòmica 2016

Memòria d'activitats 2016

En aquest document trobareu totes les activitats que, durant el 2016, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, ha realitzat

Memoria Activitats 2016

2017

Memòria econòmica 2017

El Balanç de Situació i el compte de Pèrdues i Guanys del 2017 de l’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets HumansMemòria Econòmica 2017

 

Memòria d'activitats 2017

En aquest document trobareu totes les activitats que, durant el 2017, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, ha realitzat

Memoria Activitats 2017

Pin It on Pinterest