Presentació del segon informe anual sobre vulneracions de Drets Humans del SAIDAVI

El proper dijous 19 d’abril presentem el segon informe anual sobre vulneracions de Drets Humans del SAIDAVI, el nostre Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional. Explicarem els casos de violència institucional que hem acompanyat des del nostre servei gratuït, quins casos estem representant i quins canvis exigim pel que fa les polítiques públiques i en les pràctiques dels operadors del sistema penal, amb l’objectiu de combatre la impunitat.