Drets de detingudes - Irídia -Irídia Drets de detingudes - Irídia

Missió

Des de l’àrea de drets i garanties treballem per tal que durant tot el procediment penal es garanteixin els drets fonamentals de les persones detingudes o encausades. Aquest treball inclou el suport per a la capacitació dels diferent agents que prenen part en el procediment, així com promoure el debat públic i la incidència social i política per aconseguir la correcta implementació per part de les institucions de la regulació en aquesta matèria.


Línies de treball

  • Implementació del projecte europeu transnacional NETPRALAT: Networking to strengthen pre-trial procedural rights by practice oriented cross border lawyers training.
  • Preparació de campanyes d’incidència política i social sobre els drets de les persones detingudes.
  • Promoure el debat sobre la correcta aplicació de les directives europees en aquesta matèria.
  • Incidència política per la implementació de la regulació internacional i nacional sobre el dret d’accés a l’atestat.