Gènere - Irídia -Irídia Gènere - Irídia

Missió

Des de l’àrea de gènere tenim l’objectiu de promoure una perspectiva de gènere interseccional per a la defensa dels drets humans. Treballem per a la igualtat efectiva i la no discriminació des de l’àmbit de la justícia de gènere.


Línies de treball

  • Incidència política i social per promoure la incorporació de la justícia de gènere i l’anàlisi interseccional en la defensa dels drets humans.
  • Incidència en polítiques públiques en matèria de violències masclistes, atenció i igualtat i no discriminació.
  • Monitoratge de la garantia de l’accés a drets des de la perspectiva de la justícia de gènere.
  • Aportació d’una perspectiva de gènere interseccional a les actuacions d’Irídia.