Publicació

Informes sobre Dret a la protesta

#Dret a la protesta
Objectius

Des de l'àrea de Dret a la Protesta d'Irídia intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga, i treballem per  la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítiques.

Aquestes publicaciones han estat elaborades, en coordinació amb altres entitats, a partir del monitoratge de les mobilitzacions socials per tal d’identificar, denunciar i donar visibilitat a possibles situacions de maltractament o abusos policials que es generin en aquest context tant a Catalunya com a territori espanyol i europeu.

Informes publicats

  • + [ENG] INFORME RIGHT TO PROTEST IN EUROPE – COMPARATIVE STUDY (2019)
    #Right2Protest | Aquest estudi, elaborat conjuntament amb Novact, analitza la situació a Europa a través de cinc països que, en els últims anys, han viscut (i continuen vivint) una preocupant regressió dels drets protegits sota el paraigua del dret a protestar. Específicament, aquest estudi analitza l’evolució del dret a protesta a França, Alemanya, Hongria, Polònia i Espanya.
  • + INFORME – EL DRET A LA PROTESTA A CATALUNYA (2017-2019)
    Informe elaborat amb el suport de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya, que fa una contextualització de la regulació del dret a la protesta i la seva situació tant a nivell internacional com en el si de l’Estat espanyol, per acabar concretant-se en l’anàlisi del dret a la protesta a Catalunya entre els anys 2017 i 2019.