Publicació

Informes sobre processos migratoris

#Migracions i racisme
Objectius

Des de l'àrea de Migracions i Racisme d'Irídia, des del 2017 s'han estat duent a terme diverses investigacions per a detectar i denunciar les situacions de vulneració dels drets i de violència institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències socials i individuals que se’n deriven.

Els informes publicats s'han elaborat a partir del monitoratge de les vulneracions de drets que afectin la població migrant, especialment a la frontera sud, i de les relacionades amb situacions de privació de llibertat i de deportació forçosa.

+ INFORME VULNERACIONS DE DRETS EN EL CIE DE BARCELONA (2019)
Resultat del treball desenvolupat en el CIE de Barcelona, des de l’àrea de Migracions i Racismes de Irídia i el Servei d’Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional, sobre les vulneracions de drets en el CIE situat a la Zona Franca.

+ INFORME DEPORTACIONS: FINAL FORÇÓS DE LES MIGRACIONS (2019)
Informe desenvolupat en el marc de la beca Dev Reporter Frame, Voice, Report! que contextualitza i explica el procés de deportació que pateixen les persones migrants des de l’Estat espanyol.

+ [CAST] INFORME FRONTERA SUD – VIES MARÍTIMES (2018)
#DDHHFronteraSud | Informe sobre les vulneracions de drets humans a la frontera sud centrat en les vies marítimes, en col·laboració amb Novact i Fotomovimiento.

+ [CAST] INFORME FRONTERA SUD – ACCESSOS TERRESTRES (2017)
#DDHHFronteraSud | Informe sobre les vulneracions de drets humans a la frontera sud centrat en els accessos terrestres, en col·laboració amb Novact i Fotomovimiento. A més, es va elaborar un informe audiovisual en format webdoc.