Missió

Des de l’àrea del dret a la protesta intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga. Treballem per la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítics, perquè entenem que a través d’aquests s’exerciten, es reivindiquen i es defensen la resta de drets. Defensem l’exercici del dret a la protesta assessorant sobre el seu contingut i denunciant les seves vulneracions.


Línies de treball

  • Monitoratge de les vulneracions de drets que es produeixin en l’espai públic, amb especial èmfasi a les situacions que puguin viure col·lectius que fan més ús de l’espai públic. Posem èmfasi en les situacions que puguin partir de situacions de racisme o de violències masclistes.
  • Organització de campanyes d’incidència política i social amb l’objectiu de promoure canvis normatius i en les pràctiques sobre la gestió de l’espai públic.
  • Seguiment dels casos gestionats pel SAIDAVI relacionats amb persones o col·lectius afectats per violència institucional en l’exercici del dret a la protesta.

Notícies


Leer más
Entradas

La Comisión Parlamentaria sobre el Modelo Policial es una op...ortunidad única porque los mecanismos de control se adecuen a los estándares internacionales de derechos humanos

#Comunicados#Derecho a la protesta
bala de foam
Leer más
Entradas

Tercer caso confirmado de mutilación del ojo por impacto de ...bala de foam

#Comunicados#Derecho a la protesta
Leer más
Entradas

[INFORME] Prácticas feministas para hacer frente a la repres...ión

#Derecho a la protesta#Género
Publicaciones

Leer más
Publicacions

Violación de derechos civiles y políticos (2017)

#Derecho a la protesta
Leer más
Publicacions

Aquí [no] se puede protestar (2011 – 2015)

#Derecho a la protesta
Leer más
Publicacions

Derecho a la protesta en Europa (estudio comparativo)

#Derecho a la protesta

Work areas


    Áreas técnicas