Dret a la protesta - Irídia -Irídia Dret a la protesta - Irídia

Missió

Des de l’àrea del dret a la protesta intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga. Treballem per la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítics, perquè entenem que a través d’aquests s’exerciten, es reivindiquen i es defensen la resta de drets. Defensem l’exercici del dret a la protesta assessorant sobre el seu contingut i denunciant les seves vulneracions.


Línies de treball

  • Monitoratge de les vulneracions de drets que es produeixin en l’espai públic, amb especial èmfasi a les situacions que puguin viure col·lectius que fan més ús de l’espai públic. Posem èmfasi en les situacions que puguin partir de situacions de racisme o de violències masclistes.
  • Organització de campanyes d’incidència política i social amb l’objectiu de promoure canvis normatius i en les pràctiques sobre la gestió de l’espai públic.
  • Seguiment dels casos gestionats pel SAIDAVI relacionats amb persones o col·lectius afectats per violència institucional en l’exercici del dret a la protesta.

Notícies


Llegir més
Entrades

La Comissió Parlamentària sobre el Model Policial és una opo...rtunitat única perquè els mecanismes de control s’adeqüin als estàndards internacionals de drets humans

#Comunicats#Dret a la protesta
bala de foam
Llegir més
Entrades

Tercer cas confirmat de mutilació de l’ull per impacte... de bala de foam

#Comunicats#Dret a la protesta
Llegir més
Entrades

Cicle internacional de webinars sobre projectils d’energia c...inètica

#Dret a la protesta#StopBalesGoma

Publicacions


Llegir més
Publicacions

El Dret a la Protesta a Catalunya (2017 – 2019)

#Dret a la protesta
Llegir més
Publicacions

Right to Protest in Europe (Guide)

#Dret a la protesta
Llegir més
Publicacions

Dret a la protesta a Europa (estudi comparatiu)

#Dret a la protesta

Àrees de treball


    Àrees tècniques