Missió

Des de l’àrea del dret a la protesta intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga. Treballem per  la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítiques, perquè entenem que a través d’aquestes s’exerciten, es reivindiquen i es defensen la resta de drets.


Línies de treball

  • Monitoratge de les mobilitzacions socials per tal d’identificar, denunciar i donar visibilitat a possibles situacions de maltractament o abusos policials que es generin en aquest context.
  • Preparació de campanyes d’incidència política i social per millorar els estàndards de protecció dels drets i llibertats civils i polítics.
  • Seguiment dels casos gestionats pel SAIDAVI relacionats amb persones o col·lectius afectats per violència institucional en l’exercici del dret a la protesta.