El Dret a la Protesta a Catalunya (2017 - 2019) -Irídia El Dret a la Protesta a Catalunya (2017 - 2019)

Publicació

El Dret a la Protesta a Catalunya (2017 – 2019)

#Dret a la protesta
Objectius

Des de l'àrea de Dret a la Protesta d'Irídia intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga, i treballem per  la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítiques.

Aquestes publicacions han estat elaborades, en coordinació amb altres entitats, a partir del monitoratge de les mobilitzacions socials per tal d’identificar, denunciar i donar visibilitat a possibles situacions de maltractament o abusos policials que es generin en aquest context tant a Catalunya com a territori espanyol i europeu.

+ INFORME – EL DRET A LA PROTESTA A CATALUNYA (2017-2019)

Informe elaborat amb el suport de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya, que fa una contextualització de la regulació del dret a la protesta i la seva situació tant a nivell internacional com en el si de l’Estat espanyol, per acabar concretant-se en l’anàlisi del dret a la protesta a Catalunya entre els anys 2017 i 2019.

Aquest informe se centra especialment en l’exercici i la restricció del dret de reunió i manifestació a Catalunya, amb algunes referències, també, al dret a la llibertat d’expressió i al dret a la llibertat d’informació. Això no obstant, resulta necessària una contextualització prèvia tant a nivell internacional com, sobretot, estatal, atès que moltes de les qüestions que es tractaran provenen de legislació, jurisprudència o polítiques públiques estatals.