Canal ètic intern d'Irídia - Irídia Canal ètic intern d'Irídia - Irídia

Canal ètic intern d’Irídia

Has detectat una mala praxi que ha tingut lloc a Irídia? Presenta una denúncia.

En el termini màxim de 3 mesos ens comprometem a tenir la resolució final de la denúncia.

Si has detectat una mala praxi pots enviar informació a través d’aquest canal que garanteix la teva confidencialitat. Recorda: Si vols, pots fer una denúncia anònima.

Es garanteix l’anonimat i la confidencialitat de la persona alertadora per tal que resti preservada de riscos o amenaces de represàlies o d’intimidacions. Consulta tota la informació sobre el funcionament del canal a la nostra política de funcionament del canal ètic intern d’Irídia.

Com puc presentar una denúncia?

Per internet, mitjançant el Canal ètic d’Irídia. Aquest és un canal segur d’admissió de les comunicacions, sempre que fer servir la xarxa d’anonimització TOR, ja que garanteix l’anonimant durant tot el procés, la birieccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació (adreça IP) del dispositiu.

Per presentar la denúncia s’ha de fer ús de llenguatge clar, senzill i detallat, del fet que motiva la denúncia, amb identificació de lloc i moment dels fets.
En cas de preferir-ho, el canal extern és l’Oficina Antifrau de Catalunya, on es pot fer electrònicament, o telefònicament al 935 545 555.

 

Qui pot denunciar?

Poden fer ús del canal persones que tenen o han tingut anteriorment una relació laboral o comercial amb Irídia: treballadores, candidates (a llocs de treball), col·laboradores, persones autònomes, proveïdores, serveis externs, voluntàries i sòcies d’Irídia.

Què puc denunciar?

Mitjançant aquest canal s’accepten denuncies sobre coneixement d’incompliment dels valors de l’entitat, principis ètics, transparència i bon govern, sobre l’aplicació de protocols interns, casos d’assetjament, conflictes d’interessos, conductes tipificades al Codi Penal i altres delictes com: corrupció, tràfic d’influències, estafa, frau, infraccions comptables, descobriment i revelació de secrets, etc. No s’acceptaran denúncies falses, capcioses o de mala fe.

Com es protegeix a la persona alertadora?

Tota persona que denunciï o alerti en el marc de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, pot obtenir la condició de persona alertadora protegida.

Les dades de caràcter personal facilitades a l’objecte de la denúncia seran tractades de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per finalitats legítimes i específics amb relació a la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, no s’utilitzaran per finalitats incompatibles.

Quin és el procediment un cop formulada la denúncia?

La persona Responsable del sistema analitza la denúncia i decideix si s’inicia una investigació o s’arxiva. En cas que s’iniciï una investigació, el termini màxim de 3 mesos ens comprometem a tenir la resolució final de la denúncia.

En el cas que s’hagi formalitzat una denúncia i la responsable necessiti més informació per poder esclarir els fets, aquesta pot demanar una entrevista tant a la persona denunciada com a la persona denunciant per tenir més informació i donar més garanties per a la resolució final de la denúncia. Irídia tramita les actuacions de forma interna, amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei.

Com accedeixo a la denúncia o conec l’estat d’aquesta?

Un cop presentada la denúncia el sistema emet un codi únic que permet accedir posteriorment a través del mateix enllaç  i conèixer si s’han emès respostes i en quin estat es troba la denúncia.