Missió

A l’àrea de memòria treballem per la visibilització i denúncia dels crims comesos durant la guerra civil i el franquisme, amb l’objectiu d’assolir els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.

Considerem necessari posar al centre la Memòria per fomentar la qualitat democràtica, la fi de la impunitat i un marc legal i social més garantista respecte la protecció dels drets civils i polítics.


Línies de treball

  • Organització de campanyes d’incidència política i social amb l’objectiu de promoure canvis normatius i i jurisprudencials per tal de trencar amb la impunitat franquista.
  • Assumir els litigis estratègics del Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI), relacionats amb els crims comesos durant la guerra civil i la dictadura.
  • Incorporar la perspectiva psicosocial per la dignificació i reconeixement de les víctimes.
  • Assessorar en matèria de polítiques públiques de recuperació de la memòria històrica incidint per dotar-les d’una perspectiva psicosocial.