Qui som

“Per a les persones oprimides és importantíssim saber que no estan soles. No deixeu mai que ningú us digui que el que feu és insignificant” Desmond Tutu

Irídia és una associació que treballa a Catalunya per a la defensa dels drets humans, principalment civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa en situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen per objectiu promoure canvis en les polítiques públiques; tot això a través d’una estructura estable, sostenible i independent.


Junta

Presidenta
 • Irene Santiago Santiago
Secretari
 • David Fernández Fuertes
Tresorera
 • Alma Cortés Salgado
Vocal
 • Eva Labarta i Ferrer

Equip tècnic

Direcció
 • Anaïs Franquesa Griso
 • Andrés Garcia Berrio
SAIDAVI
 • Marta Bolinches Chordà
 • Marta Valldaura Verdaguer
 • Elisenda Pradell Gejo
Dret a la protesta
 • Laura Medina Ferreras
Psicosocial
 • Natàlia Abrego Cantalejo
 • Estel·la Salabarnada Roset
 • Lara Longares Hernández
Migracions i racisme
 • Laura Curell Mompo
Gènere
 • Carla Vall i Duran
Presons
 • Mireia Salazar Gabarró
 • Lorena Alemán Arostegui
Drets de detingudes i memòria
 • Sònia Olivella Saludes
Coordinadora de projectes
 • Judith Erill Guixé
Comunicació
 • Valentina Lazo i Escudero
Comptabilitat i Administració
 • Irene Garcia Terrades

Organigrama

L’equip d’Irídia està format per persones amb diverses trajectòries professionals: advocades, psicòlogues, periodistes, politòlogues i sociòlogues que aporten experiència en l’àmbit de la protecció dels drets humans. Combinem el treball tècnic remunerat amb el treball voluntari i activista.

Assemblea de sòcis i sòcies
Junta Directiva
 • Presidència
 • Vicepresidència
 • Secretaria
 • Tresoreria
 • Vocalia
Direcció
Coordinació
Plenària
 • Àrees de treball
 • Espai de cures

Estatuts

Els Estatuts vigents de l’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, registrats al Registre d’Associacions el 19 d’octubre de 2018, són els adjunts Estatuts registrats.