Documentació

Consulta les memòries d’activitat de cada any a Què fem


L’Associació Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans amb NIF G66610882, domicili social a C/Riera d’Escuder 38, Nau 1 baixos, 08028 Barcelona, i inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 57634, és perceptora de subvencions públiques i per tant se li aplica la Llei de trasparència.

Les retribucions als òrgans de direcció i administració són de 24.000 € i 21.240 € anuals respectivament, amb les pagues prorratejades. Tanmateix, seguim treballant per tenir una sostenibilitat econòmica que ens permeti seguir millorant les condicions laborals de l’entitat.


Foto: Víctor Serri
Llegir més
Publications

Informes sobre Violència Institucional

#SAIDAVI
Llegir més
Publications

Informes sobre Dret a la protesta

#Dret a la protesta
Llegir més
Publications

Informes sobre processos migratoris

#Migracions i racisme