Pla d'Acció Pla d'Acció

Publicació

Pla d’Acció

#Mecanismes de control#Violència institucional
Objectius

Millora i modernització dels mecanismes de transparència i rendició de comptes dels cossos policials en l'Estat espanyol.

pla acció mecanisme independent control policia madrid

Descarrega el pla complet, aquí.

El Pla d’Acció per a la millora i modernització dels mecanismes de transparència i rendició de comptes dels cossos policials en l’Estat espanyol es tracta d’un document dirigit al Govern central i al Congrés els Diputats, així com als governs territorials amb policia pròpia i els seus respectius parlaments. En definitiva, es presenta com un full de ruta en matèria de política pública per a garantir la recerca diligent i efectiva de casos que impliquen una vulneració greu de drets per part de funcionaris encarregats de fer complir la llei.

La proposta recull 36 recomanacions concretes, dividides en tres blocs, i la seva elaboració és fruit del treball de 18 persones expertes amb àmplia experiència en la matèria i procedents de diferents territoris i camps de treball (acadèmic, criminològic, policial, forense, jurídic, de drets humans, etc.), unides en una taula interdisciplinària que ha donat lloc a diferents trobades.

El primer dels blocs planteja la necessitat de crear un òrgan extern i independent de monitoratge i anàlisi de les actuacions dels funcionaris encarregats de fer complir la llei i la seva implementació. La creació d’un òrgan d’aquesta naturalesa respon als anomenats d’organismes internacionals dirigits a l’Estat, per a elevar els estàndards internacionals en la matèria: organismes com el Comitè contra la Tortura i el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides o de la Comissionada de Drets Humans del Consell d’Europa, que han instat l’Estat espanyol a la seva creació.

El segon bloc de recomanacions se centra en l’anàlisi dels mecanismes interns de recerca i rendició de comptes de les Forces i Cossos de Seguretat. I el tercer comprèn propostes relatives a la investigació judicial i a l’atenció a les persones afectades.