Missió

L’àrea de presons té per objectiu defensar els drets de les persones preses i promoure canvis estructurals en el sistema penal a través del monitoratge dels centres penitenciaris de Catalunya i la intervenció en cas que s’hi produeixin vulneracions dels drets humans. De la mateixa manera, aquesta àrea promou un debat públic sobre la necessitat de generar canvis estructurals en el sistema penal per tal d’incorporar un sistema de penes alternatives a la privació de llibertat.

 


Línies de treball

  • Visita als centres penitenciaris per dur a terme un monitoratge efectiu en coordinació amb altres organitzacions de protecció dels drets humans.
  • Seguiment dels casos gestionats pel Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) relacionats amb persones que es trobin a les presons catalanes.
  • Preparació de campanyes d’incidència política i social sobre la realitat penitenciària.
  • Incidència política per promoure el respecte als drets fonamentals de les persones preses.