Privació de llibertat - Irídia -Irídia Privació de llibertat - Irídia

Privació de llibertat


Missió

La línia de privació de llibertat d’Irídia té com a objectiu principal promoure canvis estructurals en el sistema penal i en contextos de privació de llibertat i defensar els drets de persones privades de llibertat.


Objectius

  • Visibilitzar i denunciar les vulneracions de drets a la presó des d’una perspectiva interseccional.
  • Promoure sinergies i explorar col·laboracions amb organitzacions a nivell europeu i internacional que treballen en relació a la privació de llibertat.
  • Introduir l’entitat al teixit associatiu local que envolta les presons des d’una perspectiva de drets.
  • Aconseguir l’estatus d’organització de drets humans per garantir l’entrada als centres penitenciaris amb l’objectiu de fer monitoreig.
  • Augmentar la capacitat d’incidència amb l’Administració Penitenciària.
  • Acompanyar els processos d’incidència social i política dels litigis del SAIDAVI vinculats amb les persones privades de llibertat a les presons.
  • Aconseguir l’eradicació de les pràctiques que suposen una vulneració dels drets fonamentals de les persones privades de llibertat, com ho són la pràctica de l’aïllament i les contencions mecàniques a la presó i al CIE.
  • Treballar per garantir el dret a la salut pública de les persones privades de llibertat al CIE de Barcelona.
  • Definir estratègies a l’entitat per estudiar alternatives a les presons.

Notícies


Llegir més
Entrades

El Departament de Justícia ha impedit que Irídia realitzi un...a investigació sobre els drets de les dones privades de llibertat a Wad Ras

#Presons#Violència institucional
Llegir més
Entrades

Les organitzacions de defensa dels DDHH demanem la creació d...’un Grup de Treball sobre contencions mecàniques a les presons al Parlament

#Comunicats#Presons
Llegir més
Entrades

L’aprovació de la Circular sobre mesures d’aïllament i conte...nció mecànica suposa un pas enrere en la garantia dels drets de les persones privades de llibertat

#Presons

Publicacions