Sostenibilitat - Irídia Sostenibilitat - Irídia

L'eix de sostenibilitat


Què entenem per sostenibilitat a Irídia?

Des l’equip de sostenibilitat es vetlla perquè a l’entitat existeixin totes les condicions que ens permeten desenvolupar la nostra feina, des de la consecució i la gestió del finançament fins a la cura de tot l’equip tècnic.

L’equip està conformat per una gerent econòmica i una gerent de projectes, que es coordinen amb les diverses línies i eixos de l’entitat per a la gestió d’activitats i equips. També hi ha una figura de responsable d’economia i comptes i una persona que fa tasques relatives a la gestió de la base social.


Objectius

Un dels principals objectius d’Irídia és incrementar la sostenibilitat econòmica-financera, humana i organitzativa des d’una perspectiva psicosocial i interseccional.

Al seu torn, l’eix de sostenibilitat té els següents objectius específics:

  • Garantir l’equilibri, estabilitat i independència econòmica i financera de l’entitat, a través de l’ampliació i fidelització de la base social, del Cercle de donants  i de la consolidació de l’estructura financera de l’entitat (especialment les fonts de finançament internacional), ampliant, diversificant i equilibrant les fonts.
  • Enfortir l’estructura i el funcionament organitzatiu de l’entitat a través de l’equilibri de rols, les millores de les capacitats productives i reproductives de l’equip, un sistema organitzatiu participatiu i funcional i una mirada interseccional.
  • Incrementar la cura de les persones que formen part de l’entitat a nivell laboral i psicosocial.


Transparència

Garantim la transparència fent públiques anualment les memòries d’activitats, les fonts de finançament i els comptes de l’entitat.


Coneix Irídia

Irídia treballa en diferents línies d’actuació, que compten al seu torn amb diversos eixos transversals. Les línies d’actuació d’Irídia són:

Els eixos transversals d’Irídia són: