Comptes anuals - Irídia -Irídia Comptes anuals - Irídia

Comptes anuals

L’equip de sostenibilitat de l’entitat treballa per aconseguir que Irídia sigui una entitat sostenible des del punt de vista econòmic, financer, organitzatiu i humà.


Ingressos segons execució de les despeses

Consulta més informació sobre el detall de les subvencions a finançament.

Pressupost

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Donacions

Quotes

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

493.300,00 €

180.400,00 €

29.500,00 €

50.100,00 €

62.000,00 €

5.000,00 €

820.300,00 €

Provisionals pendent de tancament i aprovació

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Donacions

Quotes

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

392.557,87 €

127.335,15 €

53.903,53 €

70.136,10 €

50.000,00 €

0,00 €

693.932,65 €

Institucions públiques

Entitats sense ànim de lucre

Donacions i crowdfunding

Quotes

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

162.986,67 €

156.003,76 €

92.432,62 €

36.490,33 €

0,00 €

447.913,38 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

107.573,57 €

97.502,12 €

37.217,47 €

1.180,00 €

46.484,43 €

10.646,33 €

25.242,28 €

34.690,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

366.536,20 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

89.975,17 €

70.804,41 €

44.865,53 €

3.341,40 €

4.108,58 €

151.462,93 €

17.862,36 €

63.224,10 €

0,00 €

0,00 €

445.644,48 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

41.390,12 €

67.943,59 €

46.874,85 €

2.383,75 €

17.455,11 €

4.278,11 €

925,68 €

25.595,90 €

16.036,91 €

0,00 €

222.884,02 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

35.015,05 €

1.652,89 €

46.944,16 €

9.416,73 €

1.277,47 €

0,00 €

3.460,93 €

5.113,76 €

3.903,09 €

0,00 €

106.784,08 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

38.302,00 €

0,00 €

17.602,18 €

2.790,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.410,60 €

0,00 €

0,00 €

64.105,19 €


Contacte

Per més informació, podeu contactar a administracio @ iridia.cat