Comptes anuals - Irídia -Irídia Comptes anuals - Irídia

Comptes anuals

Des de l’àrea d’economia i comptabilitat treballem per aconseguir que Irídia sigui una entitat sostenible des del punt de vista econòmic.


Ingressos segons execució de les despeses

Consulta més informació sobre el detall de les subvencions a finançament.

Pressupost

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Donacions

Quotes

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

392.557,87 €

127.335,15 €

53.903,53 €

70.136,10 €

50.000,00 €

0,00 €

693.932,65 €

Institucions públiques

Entitats sense ànim de lucre

Donacions i crowdfunding

Quotes

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

162.986,67 €

156.003,76 €

92.432,62 €

36.490,33 €

0,00 €

447.913,38 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

107.573,57 €

97.502,12 €

37.217,47 €

1.180,00 €

46.484,43 €

10.646,33 €

25.242,28 €

34.690,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

366.536,20 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

89.975,17 €

70.804,41 €

44.865,53 €

3.341,40 €

4.108,58 €

151.462,93 €

17.862,36 €

63.224,10 €

0,00 €

0,00 €

445.644,48 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

41.390,12 €

67.943,59 €

46.874,85 €

2.383,75 €

17.455,11 €

4.278,11 €

925,68 €

25.595,90 €

16.036,91 €

0,00 €

222.884,02 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

35.015,05 €

1.652,89 €

46.944,16 €

9.416,73 €

1.277,47 €

0,00 €

3.460,93 €

5.113,76 €

3.903,09 €

0,00 €

106.784,08 €

Subvencions públiques

Subvencions privades

Contractació de serveis

Xerrades i formacions

Donacions destinades a Iridia

Donacions plataforma International Trial Watch

Quotes

Crowdfunding

Premis

Taquilla i altres

Total execució dels ingressos

38.302,00 €

0,00 €

17.602,18 €

2.790,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.410,60 €

0,00 €

0,00 €

64.105,19 €


Contacte

Per més informació, podeu contactar a administracio @ iridia.cat