Finançament -Irídia Finançament

Finançament

Som una associació sense ànim de lucre, finançada per subvencions públiques, subvencions privades, quotes, donacions i serveis externs. Apostem per un equilibri entre les diverses fonts de finançament, prioritzant les donacions que tenen per objectiu la construcció d’un projecte col·lectiu de defensa dels drets humans. Fes la teva donació, col·labora en fer possible el projecte!


Diversificació de fons

2019

2020

2021


Finançament públic

Subvencions:

Contractacions:

Subvencions:

Subvencions:

Subvencions:

Subvencions:

Contractacions:

Subvencions:


Finançament privat

Fons de Contribucions Voluntàries de les NNUU per les Víctimes de la Tortura:

Beca DevReporter:

Programa de subvencions per la protecció:


Contacte

Pe més informació, consulta l’apartat de comptes anuals o contacta a administracio@iridia.cat.