Litigi estratègic - Irídia -Irídia Litigi estratègic - Irídia

Litigi estratègic


Els eixos transversals d'Irídia

Irídia treballa en diferents línies d’actuació, que compten al seu torn amb diversos eixos transversals. Les línies d’actuació d’Irídia són:

Els eixos transversals d’Irídia són:


Què és el litigi estratègic

Abordar els casos des de la perspectiva del litigi estratègic vol dir fer-ho amb l’objectiu d’incidir iassolir canvis en la legislació en temes especialment importants per a la societat que permetin avançar en el reconeixement, protecció i garantia dels drets humans.

 

Per això, la feina jurídica que es fa en portar cada cas als tribunals s’acompanya d’una estratègia comunicativa i d’incidència política, que inclou sempre la perspectiva psicosocial i parteix de la base que cal posar les persones afectades i els seus processos de reparació al centre.

Quins casos són litigis estratègics?

Els casos que es converteixen en litigi estratègic poden arribar a través del Servei d’Atenció i Denúncia o a través de les diverses línies d’acció de l’entitat.

Són casos molt rellevants a nivell social i, sempre, en els que les persones afectades volen dur les seves lluites per la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició més enllà del terreny jurídic i aconseguir incidir en les polítiques públiques, amb la idea que ningú més pateixi situacions com les que elles han viscut.


Objectius

Els objectius de l’eix transversal de litigi estratègic d’Irídia són:

  • Protocol·litzar el litigi estratègic a l’entitat fent identificació i cerca del cas i aplicant la perspectiva psicosocial i la mirada estratègica.
  • Transversalitzar el litigi estratègic com una eina d’incidència per a totes les línies temàtiques de treball de l’entitat.
  • Aprofundir en el coneixement sobre els mecanismes internacionals, estatals i catalans de defensa de drets relacionats amb litigació.
  • Divulgar l’eina del litigi estratègic.
  • Esdevenir un actor rellevant en litigació estratègica en àmbit regional, estatal internacional.