Litigi estratègic - Irídia Litigi estratègic - Irídia

Litigi estratègic


Què és el litigi estratègic

El litigi estratègic és la identificació i promoció de procediments legals com a part d’una estratègia més global, centrant-se en un cas individual per tal de provocar un canvi social global. Al exposar públicament les vulneracions de drets humans, aquests casos estableixen precedents legals importants per crear consciència i provocar canvis legals, polítics i socials. Així doncs, els litigis estratègics poden tenir un impacte durador en un gran nombre de persones a nivell nacional, regional o internacional.

Abordar els casos des de la perspectiva del litigi estratègic vol dir fer-ho amb l’objectiu d’incidir iassolir canvis en la legislació en temes especialment importants per a la societat que permetin avançar en el reconeixement, protecció i garantia dels drets humans.

Per això, la feina jurídica que es fa en portar cada cas als tribunals s’acompanya d’una estratègia comunicativa i d’incidència política, que inclou sempre la perspectiva psicosocial i parteix de la base que cal posar les persones afectades i els seus processos de reparació al centre.

Quins casos són litigis estratègics?

Els casos que es converteixen en litigi estratègic poden arribar a través del Servei d’Atenció i Denúncia o a través de les diverses línies d’acció de l’entitat.

A Irídia creiem en fomentar la transformació social a través del litigi estratègic. Ho fem sabent que el reconeixement dels drets humans ha d’aconseguir transcendir l’àmbit judicial i involucrar la societat civil i la resta d’actors socials.  Així doncs, els casos escollits són casos molt rellevants a nivell social i, sempre, en els que les persones afectades volen dur les seves lluites per la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició més enllà del terreny jurídic i aconseguir incidir en les polítiques públiques, amb la idea que ningú més pateixi situacions com les que elles han viscut.

En matèria de drets humans creiem que no n’hi ha prou amb litigar un per un els casos a nivell individual: el que cal és un canvi sistèmic per a totes les persones afectades per les mateixes vulneracions. Quan tenen lloc greus violacions dels drets humans i hi ha un alt grau d’impunitat, l’única manera de millorar de manera duradora la situació de les persones afectades i de tota la societat és utilitzar totes les vies legals disponibles, no només a nivell nacional, sinó també a nivell europeu i internacional.


Objectius

Els objectius del litigi estratègic a Iridia són:

  • Assentar nova jurisprudència mitjançant l’establiment de precedents legals innovadors
  • Assegurar que el marc legislatiu, les polítiques públiques i la seva implementació siguin conformes als estàndards internacionals de drets humans
  • Visibilitzar i denunciar públicament les vulneracions de drets i conscienciar i mobilitzar la societat civil per generar canvis positius en els drets i les llibertats fonamentals
  • Enfortir i clarificar els estàndards de dret europeu i internacional en matèria de drets humans
  • Acompanyar a les persones i col·lectius afectats en les reclamacions de justícia, reparació i garanties de no repetició
  • Enfortir els lligams i les eines pròpies dels moviments socials, treballant en xarxa amb organitzacions de la societat civil


Coneix Irídia

Irídia treballa en diferents línies d’actuació, que compten al seu torn amb diversos eixos transversals. Les línies d’actuació d’Irídia són:

Els eixos transversals d’Irídia són: