Comunicació, Incidència i Cultura - Irídia Comunicació, Incidència i Cultura - Irídia

Comunicació, Incidència i Cultura


Comunicar per a incidir

Fem una comunicació transformadora, amb l’objectiu de visibilitzar l’activitat de l’entitat i, en la mateixa línia, d’impulsar canvis polítics. Aquesta forma de comunicar forma part també del desenvolupament de litigis estratègics i campanyes que, en últims instància, volen contribuir a conscienciar la població pel que fa a la defensa de drets.

 

A més, l’equip d’incidència també apel·la directament les institucions de Barcelona, Catalunya i l’Estat espanyol a través de reunions i comunicacions, per tal de fer-los-hi arribar les nostres demandes en matèria de millores en la garantia dels drets humans.


La cultura com a eina de transformació social

Apostem per integrar la cultura als nostres actes i per impulsar iniciatives com l’IrídiaFest, que neixen de la reflexió que és fonamental demostrar que hi ha alternatives col·lectives empoderadores per fer front a la radicalització de l’odi, a través de la generació d’espais de vinculació, comunitat i celebració. Entenem el desenvolupament i el foment de la cultura com a part essencial de la defensa dels drets humans a nivell històric i per reivindicar el paper de l’art com a vertebrador d’idees transformadores.


Objectius

Els objectius de l’eix transversal de comunicació, incidència i cultura són:

  • Explorar i implementar maneres creatives i innovadores de comunicació tant a nivell de contingut com de format i canals, ampliant les audiències i explorant noves narratives.
  • Augmentar l’impacte en incidència política a nivell català, estatal i internacional.
  • Apostar per la cultura com a eina de promoció i defensa dels drets humans.


L'equip de comunicació, incidència i cultura


Coneix Irídia

Irídia treballa en diferents línies d’actuació, que compten al seu torn amb diversos eixos transversals. Les línies d’actuació d’Irídia són:

Els eixos transversals d’Irídia són: