Annual accounts

Des de l’àrea d’economia i comptabilitat treballem per aconseguir que Irídia sigui una entitat sostenible des del punt de vista econòmic. Entenem que les tasques que duem a terme no es podrien realitzar si no combinéssim el treball remunerat amb l’activista.


Pressupost 2020

Ingressos previstos per tipologia:

 • Subvencions públiques 125.996 €
 • Subvencions privades 129.562 €
 • Serveis externs 16.622 €
 • Donacions 63.330 €
 • Quotes 35.000 €
 • Taquilla d’actes i altres 16.855 €

TOTAL: 387.365 €

Despeses previstes per projecte:

 • SAIDAVI  158.714 €
 • Memòria 8.503 €
 • Migracions i racisme 51.654 €
 • Protesta 32.618 €
 • NETPRALAT  17.017 €
 • Estructura 118.949 €

TOTAL: 387.365 €


Ingressos segons execució de les despeses

Consulta més informació sobre el detall de les subvencions a finançament.

Subvenciones publicas

Subvenciones privadas

Contratación de servicios

Donaciones

Cuotas

Taquilla y otros

Total execució dels ingressos

224.044,00 €

125.880,00 €

24.450,00 €

50.000,00 €

30.000,00 €

4.000,00 €

458.374,00 €

Subvenciones publicas

Subvenciones privadas

Contratación de servicios

Charlas y formaciones

Donaciones destinadas a Iridia

Donaciones plataforma International Trial Watch

Cuotas

Crowdfunding

Premios

Taquilla y otros

Total execució dels ingressos

108.371,83 €

97.619,12 €

37.217,47 €

1.715,00 €

46.484,43 €

10.646,33 €

25.242,28 €

34.690,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

367.986,46 €

Subvenciones publicas

Subvenciones privadas

Contratación de servicios

Charlas y formaciones

Donaciones destinadas a Iridia

Donaciones plataforma International Trial Watch

Cuotas

Crowdfunding

Premios

Taquilla y otros

Total execució dels ingressos

89.975,17 €

70.804,41 €

44.865,53 €

3.341,40 €

4.108,58 €

151.462,93 €

17.862,36 €

63.224,10 €

0,00 €

0,00 €

445.644,48 €

Subvenciones publicas

Subvenciones privadas

Contratación de servicios

Charlas y formaciones

Donaciones destinadas a Iridia

Donaciones plataforma International Trial Watch

Cuotas

Crowdfunding

Premios

Taquilla y otros

Total execució dels ingressos

41.390,12 €

67.943,59 €

46.874,85 €

2.383,75 €

17.455,11 €

4.278,11 €

925,68 €

25.595,90 €

16.036,91 €

0,00 €

222.884,02 €

Subvenciones publicas

Subvenciones privadas

Contratación de servicos

Charlas y formaciones

Donaciones destinadas a Irídia

Donaciones plataforma International Trial Watch

Cuotas

Crowdfunding

Premios

Taquilla y otros

Total execució dels ingressos

35.015,05 €

1.652,89 €

46.944,16 €

9.416,73 €

1.277,47 €

0,00 €

3.460,93 €

5.113,76 €

3.903,09 €

0,00 €

106.784,08 €

Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Contratación de servicios

Charlas y formaciones

Donaciones destinadas a Iridia

Donaciones plataforma International Trial Watch

Cuotas

Crowdfunding

Premios

Taquilla y otros

Total execució dels ingressos

38.302,00 €

0,00 €

17.602,18 €

2.790,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.410,60 €

0,00 €

0,00 €

64.105,19 €


Balanços i Pèrdues i guanys


Informes d'auditoria

 • Informe d’auditoria anual 2019
 • Informe d’auditoria d’International Trial Watch
 • Informe d’auditoria anual 2018

Contacte

Per més informació, podeu contactar a administracio@iridia.cat