Annual accounts

Des de l’àrea d’economia i comptabilitat treballem per aconseguir que Irídia sigui una entitat sostenible des del punt de vista econòmic. Entenem que les tasques que duem a terme no es podrien realitzar si no combinéssim el treball remunerat amb l’activista.


Pressupost 2020

Ingressos previstos per tipologia:

 • Subvencions públiques 125.996 €
 • Subvencions privades 129.562 €
 • Serveis externs 16.622 €
 • Donacions 63.330 €
 • Quotes 35.000 €
 • Taquilla d’actes i altres 16.855 €

TOTAL: 387.365 €

Despeses previstes per projecte:

 • SAIDAVI  158.714 €
 • Memòria 8.503 €
 • Migracions i racisme 51.654 €
 • Protesta 32.618 €
 • NETPRALAT  17.017 €
 • Estructura 118.949 €

TOTAL: 387.365 €


Ingressos segons execució de les despeses

Consulta més informació sobre el detall de les subvencions a finançament.


Balanços i Pèrdues i guanys


Informes d'auditoria

 • Informe d’auditoria anual 2019
 • Informe d’auditoria d’International Trial Watch
 • Informe d’auditoria anual 2018

Contacte

Per més informació, podeu contactar a administracio@iridia.cat