INFORME OMBRA | L'Estat espanyol continua incomplint els principis de la Convenció Contra la Tortura INFORME OMBRA | L'Estat espanyol continua incomplint els principis de la Convenció Contra la Tortura

Publicació

INFORME OMBRA | L’Estat espanyol continua incomplint els principis de la Convenció Contra la Tortura

#Protesta#Violència institucional
Objectius

El document, de més de 80 pàgines, presenta un anàlisi de diferents àmbits de la societat en que s'han detectat vulneracions de drets.

En el dia Internacional de Suport a les Víctimes de la tortura, un grup d’entitats de la societat civil presenten al Comitè contra la Tortura de Nacions Unides un informe que recopila diverses vulneracions comeses per l’Estat com a signant de la Convenció

DESCARREGA L’INFORME COMPLET (CAST)

El pròxim 20 i 21 de juliol, a la seu de l’ONU, a Ginebra, Espanya presentarà davant del Comitè contra la Tortura el seu setè informe periòdic sobre la implementació de la Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants al país. Per això que una xarxa d’entitats de la societat civil han remès al Comitè un document, conegut com a “Informe Ombra”, que recull les principals vulneracions que ha comès l’Estat, en relació a la no-aplicació de les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans. Les organitzacions esperen que l’organisme tingui en compte les recomanacions i preocupacions que recopila aquest informe a l’hora de sotmetre a examen el país.

Entre les seves observacions, pel que fa a les actuacions policials, les entitats denuncien l’ús de material antidisturbis altament lesiu i potencialment letal, com les bales de goma, a manifestacions i en frontera; les deficiències en la identificació policial durant les seves actuacions a l’espai públic; la manca de transparència respecte els protocols d’actuació de cada cos; o la carència d’un mecanisme de control independent que investigui i fiscalitzi correctament les denúncies d’abús, incloses les relatives al racisme policial. En aquest sentit, en innombrables ocasions, organismes internacionals i entitats socials han denunciat la pràctica de les batudes per perfil ètnico-racial per part de les Forces i Cossos de Seguretat, cosa que l’Estat espanyol ha ignorat. Les organitzacions demanen, tal com han recomanat també diversos organismes internacionals, que s’implementi aquest mecanisme independent de supervisió policial, per a garantir que s’asseguren investigacions independents, ràpides i eficients de males praxis o inclòs de delictes.

Així mateix, les organitzacions exposen que Espanya incompleix els principis de la Convenció en permetre les devolucions en calent a Ceuta i Melilla, al·legant que el Dret Internacional no només prohibeix les expulsions col·lectives i sumàries, sinó també el trasllat d’una persona a una jurisdicció on pugui córrer el risc de patir violacions de drets humans. En aquest sentit, les entitats denuncien diversos casos de maltractaments i ús excessiu de la força per part de les autoritats frontereres, destacant els fets ocorreguts el passat 24 de juny de 2022, quan després de l’actuació per part de les forces de seguretat espanyoles i marroquines, es van retornar de manera sumària al menys 470 persones. Un any més tard, s’han documentat 77 desaparicions, 37 morts i innombrables persones ferides després del succés.

L’informe exposa també que els jutjats de vigilància, d’instrucció i d’inspecció penitenciària no estan servint per a investigar i paralitzar els casos de maltractaments que tenen lloc dins dels centres penitenciaris. Entre moltes altres mesures, reclamen garanties per a que la persona denunciant pugui accedir a assistència lletrada des del primer moment; l’accés a la gravació de les càmeres de vídeo, al material de les quals és molt difícil accedir, i que a més s’esborra protocol·làriament cada 30 dies. A més, per tal de garantir un procés just, les entitats exigeixen que les persones privades de llibertat puguin comptar amb un informe mèdic realitzat per un professional independent, i no per part del propi servei mèdic del centre. En l’actualitat, quan una persona sol·licita una avaluació clínica independent, aquesta pot trigar setmanes, per tant moltes de les lesions denunciades poden haver desaparegut ja quan la visita té lloc.

Pel que fa a la documentació i investigació dels casos de tortura, les entitats destaquen que Espanya, tot i tenir 12 condemnes per part del Tribunal Europeu de Drets Humans per no investigar les al·legacions de tortura, no presenta millores significatives en aquest camp. Avui, l’Estat no reconeix oficialment el Protocol d’Istanbul, l’instrument de referència de l’ONU per a investigar i documentar la tortura i, per tant, els serveis forenses que exerceixen als jutjats no compten amb barems clars per a avaluar les al·legacions de tortura i, en conseqüència, les seves necessitats. Aquesta mancança se suma la falta de polítiques de reparació i rehabilitació per a les persones supervivents.

Les entitats de la societat civil que signen l’informe reclamen a l’Estat espanyol que compleixi els preceptes de la Convenció contra la Tortura, resolent aquelles qüestions legals, administratives i pràctiques que deriven en vulneracions de drets humans i que, en alguns casos, infringeixen el dret internacional.

<strong>Signen l’informe:</strong> Centro Sir[a] · Irídia · Institut de Drets Humans de Catalunya · Amnistía Internacional España · Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía · Asociación Pro Derechos Humanos de España · Mundo en Movimiento · Centro de Documentación de la Tortura (CDDT) · Salakheta· Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans · Solidarity Wheels · SOS Racismo · La Comuna · Sanfermines 78:gogoan