Right to Protest in Europe (Guide) -Irídia Right to Protest in Europe (Guide)

Publicació

Right to Protest in Europe (Guide)

#Dret a la protesta
Objectius

Des de l'àrea de Dret a la Protesta d'Irídia intervenim en cas de vulneracions dels drets humans produïdes en l’exercici de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació, el dret de reunió i manifestació i/o el dret de vaga, i treballem per  la defensa i la promoció de les llibertats i els drets civils i polítiques.

Aquestes publicaciones han estat elaborades, en coordinació amb altres entitats, a partir del monitoratge de les mobilitzacions socials per tal d’identificar, denunciar i donar visibilitat a possibles situacions de maltractament o abusos policials que es generin en aquest context tant a Catalunya com a territori espanyol i europeu.

+ GUIA RIGHT TO PROTEST: PROTECTION, GUARANTEE AND ADVOCACY MECHANISMS IN THE EUROPEAN UNION AND THE COUNCIL OF EUROPE (2019)

Right2Protest és un projecte que sorgeix de l’observació d’un context de retrocés de la protecció del dret a la protesta en diversos països d’Europa. El projecte pretén mapear la situació del dret esmentat en cinc països (Espanya, Hongria, França, Polònia i Alemanya), així com oferir una guia pràctica de mecanismes que poden emprar-se en el cas que s’hagi vulnerat aquest dret.

El projecte vol reforçar la coordinació entre organitzacions dels països participants, així com fer incidència política a nivell local i a nivell europeu amb la finalitat de reforçar la protecció del dret a la protesta i de les defensores de drets en contextos de protesta.

Aquesta guia, elaborada conjuntament amb Novact, pretén ser una eina útil per a les organitzacions de la societat civil que porten fora del seu treball en el territori europeu, especialment pel que fa a la defensa del dret a la reunió i associació pacífiques, així com a la llibertat d’expressió i informació.