(CAT) Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019 -Irídia (CAT) Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019

Campaign

(CAT) Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019

#Migration and racism

+ INFORME VULNERACIONS DE DRETS EN EL CIE DE BARCELONA (2019)

El present informe es produeix com a resultat del treball desenvolupat des de l’àrea de migracions i racismes d’Irídia i el Servei d’Atenció i Denúncia davant de Situacions de Violència Institucional en el CIE de Barcelona. En el marc del nostre treball al CIE s’han realitzat 60 visites a persones internades al centre en les quals s’ha pogut fer un acompanyament personal i específic en cada cas i s’ha efectuat un monitoratge de les condicions en què es troba el CIE ubicat a la Zona Franca.

Un dels objectius de la nostra feina ha sigut ser un reforç de la figura dels advocats i advocades d’ofici. En aquest sentit s’han fet més de 30 actuacions, que inclouen comunicacions directes amb advocats i advocades de les persones internes al CIE, suport en l’elaboració de recursos i d’interpretació per als interns que no parlaven català o castellà. Finalment, s’ha realitzat la detecció de casos de violència institucional ja que Irídia ofereix un servei d’acompanyament i denúncia de casos de violència institucional, i considerem que l’aproximació del servei al col·lectiu internat és quelcom clarament singular i d’especial importància al tractar-se d’una població altament vulnerabilitzada.