Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019 -Irídia Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019

Publicació

Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019

#Migracions i racisme
Objectius

Des de l'àrea de Migracions i Racisme d'Irídia, des del 2017 s'han estat duent a terme diverses investigacions per a detectar i denunciar les situacions de vulneració dels drets i de violència institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències socials i individuals que se’n deriven.

Els informes publicats s'han elaborat a partir del monitoratge de les vulneracions de drets que afectin la població migrant, especialment a la frontera sud, i de les relacionades amb situacions de privació de llibertat i de deportació forçosa.

+ INFORME VULNERACIONS DE DRETS EN EL CIE DE BARCELONA (2019)

El present informe es produeix com a resultat del treball desenvolupat des de l’àrea de migracions i racismes d’Irídia i el Servei d’Atenció i Denúncia davant de Situacions de Violència Institucional en el CIE de Barcelona. En el marc del nostre treball al CIE s’han realitzat 60 visites a persones internades al centre en les quals s’ha pogut fer un acompanyament personal i específic en cada cas i s’ha efectuat un monitoratge de les condicions en què es troba el CIE ubicat a la Zona Franca.

Un dels objectius de la nostra feina ha sigut ser un reforç de la figura dels advocats i advocades d’ofici. En aquest sentit s’han fet més de 30 actuacions, que inclouen comunicacions directes amb advocats i advocades de les persones internes al CIE, suport en l’elaboració de recursos i d’interpretació per als interns que no parlaven català o castellà. Finalment, s’ha realitzat la detecció de casos de violència institucional ja que Irídia ofereix un servei d’acompanyament i denúncia de casos de violència institucional, i considerem que l’aproximació del servei al col·lectiu internat és quelcom clarament singular i d’especial importància al tractar-se d’una població altament vulnerabilitzada.