Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019 Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019

Publicació

Vulneracions de drets en el CIE de Barcelona el 2019

#Migracions
Objectius

Des de l'àrea de Migracions i Racisme d'Irídia, des del 2017 s'han estat duent a terme diverses investigacions per a detectar i denunciar les situacions de vulneració dels drets i de violència institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències socials i individuals que se’n deriven.

Els informes publicats s'han elaborat a partir del monitoratge de les vulneracions de drets que afectin la població migrant, especialment a la frontera sud, i de les relacionades amb situacions de privació de llibertat i de deportació forçosa.

+ INFORME VULNERACIONS DE DRETS EN EL CIE DE BARCELONA (2019)

El present informe es produeix com a resultat del treball desenvolupat des de l’àrea de migracions i racismes d’Irídia i el Servei d’Atenció i Denúncia davant de Situacions de Violència Institucional en el CIE de Barcelona. En el marc del nostre treball al CIE s’han realitzat 60 visites a persones internades al centre en les quals s’ha pogut fer un acompanyament personal i específic en cada cas i s’ha efectuat un monitoratge de les condicions en què es troba el CIE ubicat a la Zona Franca.

Un dels objectius de la nostra feina ha sigut ser un reforç de la figura dels advocats i advocades d’ofici. En aquest sentit s’han fet més de 30 actuacions, que inclouen comunicacions directes amb advocats i advocades de les persones internes al CIE, suport en l’elaboració de recursos i d’interpretació per als interns que no parlaven català o castellà. Finalment, s’ha realitzat la detecció de casos de violència institucional ja que Irídia ofereix un servei d’acompanyament i denúncia de casos de violència institucional, i considerem que l’aproximació del servei al col·lectiu internat és quelcom clarament singular i d’especial importància al tractar-se d’una població altament vulnerabilitzada.