Es voten les conclusions del grup de treball del Parlament sobre aïllament penitenciari

El passat mes de gener, va començar el Grup de Treball per tractar els Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) en el si de la Comissió de Justícia, que ha comptat amb la participació d’experts internacionals com Juan Méndez (Ex-relator especial de les Nacions Unides per qüestions de tortura i maltractaments) i Mauro Palma (Ex-President del Comitè Europeu per la prevenció i denúncia de la tortura), expertes reconegudes en l’aplicació del protocol d’Istanbul en context d’aïllament penitenciari com el psiquiatre Pau Pérez i la metgessa Olga Casado, membres de les entitats de defensa dels drets humans, sindicats de funcionaris de presons i la mateixa Direcció General de Serveis Penitenciaris. Durant les sessions del Grup de Treball, també van comparèixer persones que en l’actualitat estan privades de llibertat en règim d’aïllament.

Un cop finaltzades les sessions, des de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i la Denuncia de la Tortura (CPDT), de la qual en formen part 10 entitats catalanes de defensa dels drets humans, s’ha elaborat un document on s’exposen els arguments principals que han servit per fonamentar el posicionament en contra del règim d’aïllament a presó.

A continuació, compartim el document amb les conclusions de la CPDT, que s’ha fet arribar als diferents Grups Parlamentaris amb l’objectiu de contribuir al debat: Conclusions Grup Treball DERT – CPDT