#AraStopTaser #AraStopTaser

#AraStopTaser

Les pistoles Taser són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la persona per a immobilitzar-la momentàniament. Malgrat que se les cataloga com armes no letals, s’han registrat més de 700 morts al món pel seu ús. Aquest mes de gener, s’han distribuït els primers exemplars a Girona, i està previst que a partir de l’abril, es distribueixin arreu del territori.

El desembre de 2015, una quarentena d’entitats ens vam aglutinar rere la campanya StopTaser, amb l’objectiu d’obrir un debat social sobre el potencial lesiu de les pistoles elèctriques per prohibir-ne el seu ús des del Parlament, abans que es comencessin a fer servir pels Mossos d’Esquadra a Catalunya. Vam aconseguir entrar el debat al Parlament, i es va constituir un grup de treball en el si de la Comissió d’Interior per estudiar l’ús i potencial lesiu de les Taser.

Però malgrat la pressió de les organitzacions de defensa de Drets Humans i les recomenacions del Comitè Contra la Tortura de Nacions Unides (CAT), que el 2009 va recomenar a l’Estat espanyol no fer ús d’aquesta arma, pels seus efectes en l’estat físic i mental de les persones, el Parlament de Catalunya va donar llum verda a la seva utilització el juliol de 2016.

Ara, davant el context polític actual, a l’expectativa de constituir el nou Govern a Catalunya, volem tornar a obrir el debat social de les pistoles Taseri evitar que s’estengui i normalitzi el seu ús. Perquè som a temps, #AraStopTaser