CAMPANYA | Drets humans a la Frontera Sud CAMPANYA | Drets humans a la Frontera Sud

CAMPANYA | Drets humans a la Frontera Sud

Migrantes esperando ser atendidos por la Cruz Roja en Motril

Objectius

A la Frontera Sud hi ha una situació d’emergència en matèria de drets humans. Des de que en 1988 es va documentar la mort d’una persona migrant creuant l’estret de Gibraltar fins l’actualitat, han mort o desaparegut més de 7.000 persones.

Així mateix, la situació a les zones frontereres de Ceuta i Melilla, Nador i Tànger, són espais on es produeixen situacions de vulneració de drets molt greus. Els problemes no s’acaben amb l’accés per vies no legals ni segures, sinó que la inexistència d’un sistema d’acolliment i les dificultats de l’accés al dret d’asil promouen situacions que generen un dany profund.

És per aixó que al costat de NOVACT i Fotomovimiento iniciem el projecte #DDHHFronteraSur, que pretén visibilitzar i denunciar el que està passant a la frontera sud de l’Estat espanyol.

 

El projecte

El projecte FRONTERA SUD – VIES MARÍTIMES té com a objectiu explicar la realitat amb la que es troben les persones que arriben per mar a territori espanyol, així com senyalar i denunciar les principals vulneracions de drets humans que es produeixen tant durant el viatge com al moment d’arribada i un cop aquestes persones entren a territori espanyol.

Descarrega’t l’INFORME

 

El projecte FRONTERA SUD – ACCESSOS TERRESTRES, té com a objectiu explicar la realitat que viuen les persones migrants a les zones marroquines abans d’arribar a la tanca de Ceuta i Melilla, així com les vulneracions de drets que es produeixen una vegada creuen les tanques, posant especial ènfasi en la gravetat que suposa la realització de devolucions en calent. S’analitza en particular la situació de les tragineres i les persones que esperen als Centres d’Estada Temporal per a Immigrants (CETI) fins que són traslladats a la península.

Descarrega’t l’INFORME

A través de recomanacions i propostes que apel·len directament a les autoritats responsables, el projecte té com a objectiu apuntar cap a un canvi de paradigma en la política migratoria actual que sigui respectuosa amb els drets de les persones que migren i que arriben a Espanya.