Comunicat davant les tres morts que han tingut lloc en les últimes setmanes a les presons de Catalunya Comunicat davant les tres morts que han tingut lloc en les últimes setmanes a les presons de Catalunya

Comunicat davant les tres morts que han tingut lloc en les últimes setmanes a les presons de Catalunya

Foto: Valentina Lazo

Les organitzacions signants hem tingut coneixement que s’han produït tres morts en les darreres setmanes als Centres Penitenciaris catalans, dues d’elles en situació d’aïllament penitenciari.

En primer lloc, volem traslladar el condol als seus familiars, en un moment que sabem molt difícil i dur per a elles. Volem mostrar la nostra preocupació per una realitat que no cessa. El nombre de defuncions a la presó és elevat i al 2020 els suïcidis a les presons catalanes van augmentar un 60%, segons les dades facilitades pel Departament de Justícia de la Generalitat. Volem posar de manifest la necessitat de realitzar una auditoria sobre les defuncions a la presó per analitzar-ne de manera estructural les causes, així com les mesures que haurien de prendre’s per reduir o evitar les defuncions a la presó.

Les dues morts que han tingut lloc en els últims 10 dies s’han produït en aïllament penitenciari. A pesar que gràcies a la incidència del treball de les organitzacions de drets humans s’ha reduït el nombre d’hores d’aïllament penitenciari quan les persones estan en primer grau, no ocorre el mateix quan estan sancionades. L’aïllament produeix efectes molt greus en la salut física i mental de les persones, tal com fa anys que assenyalem. Cal destacar que a l’abril de 2015 la mort de Raquel E.M. en aïllament va obrir un cicle de reflexió davant la situació i a pesar que s’han produït canvis, la situació continua sent molt greu.

L’ús del règim d’aïllament prolongat a l’Estat espanyol i a Catalunya ha generat la preocupació d’organismes internacionals, incloent-hi el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides, que va assenyalar que la seva aplicació excessiva pot constituir tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants i va instar l’Estat a assegurar que només fos utilitzat com a mesura d’últim recurs, sota estrictes condicions de supervisió i control judicial (CAT/C/ESP/CO/6, par. 6).

Respecte als fets esdevinguts el passat 27.06.2021 al Departament Especial de Règim Tancat (DERT) del Centre Penitenciari Puig de les Basses en els quals va morir l’intern M. C. E. H., les organitzacions signants volen reconèixer la implicació d’aquest intern en la denúncia de males praxis dins dels centres penitenciaris, alertant en diverses ocasions sobre possibles situacions de maltractaments cap a ell, especialment, en règim d’aïllament. Va participar al Grup de Treball creat al Parlament de Catalunya l’any 2017 per tractar l’aïllament penitenciari, el qual va contribuir a l’aprovació de la Circular 2/2017. El 2018, va ser visitat pel Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa en la seva visita a Catalunya. La seva última denúncia, l’any 2020, va provocar que l’Organització Mundial contra la Tortura emetés una crida urgent (08.07.2020) instant les autoritats espanyoles i catalanes a prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la seva integritat física i psicològica. Després d’una recerca interna d’aquests fets va ser expedientat un funcionari d’aquell centre. Els fets succeïts a Puig de les Basses s’investiguen a l’actualitat i, per tant, els familiars del mort, amb la seva representació lletrada exercida per IRIDÍA, informaran dels seus avanços en el moment que el considerin oportú.

Davant els fets esdevinguts, les organitzacions signants sol·licitem:

  • Que es duguin a terme recerques profundes, rigoroses i ràpides sobre les causes de les morts. Així mateix, és necessari que des del servei d’inspecció penitenciària es prenguin les mesures cautelars pertinents per preservar tota la prova sobre els fets.

 

  • Que es generi un protocol eficaç de comunicació a familiars de persones mortes a la presó entre el Departament de Justícia, la fiscalia i els jutjats per evitar que es produeixin situacions de desinformació i d’agreujament de l’experiència viscuda.

 

  • Que s’investiguin les filtracions de dades personals produïdes presumptament per funcionaris de presons el diumenge 27 de Juny de 2021 després de la defunció de l’intern M. C. E. H., que ha provocat encara més dolor en la seva família.

 

  • Cridem l’atenció, una vegada més, sobre l’opacitat dels DERT, que dificulten la fiscalització de les pràctiques. d’institucions penitenciàries per part de les famílies dels interns, les entitats de drets humans i la ciutadania. Uns espais que poden portar a les persones internes a situacions límit, que els produeixen danys en la salut física i psicològica i que incrementen desenllaços tràgics, com els ocorreguts aquestes últimes setmanes. Cal recordar que les Regles Mínimes de les Nacions Unides per al Tractament dels Reclusos (Regles Mandela) prohibeixen l’aïllament superior a 15 dies consecutius, termini àmpliament superat en nombroses ocasions a causa del compliment de primers graus prolongats i de sancions acumulades. Reclamem la fi de l’aïllament penitenciari, atès que és l’única manera de garantir un model compatible amb el dret a la salut, a la dignitat i a la integritat física i moral de les persones internes.

 

Organitzacions signants:

– Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans

– Associació de Familiars de Presos a Catalunya 

– Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l’​Advocacia

– IACTA (Cooperativa d’assesorament jurídics i transformació social

– Instituto Derechos Humanos de Cataluña

– Iridia. Centre per la Defensa dels Drets Humans. 

– Justícia i Pau

– Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona)

– Organización Mundial Contra la Tortura