COMUNICAT: IRÍDIA i L'OSPDH demanem que no es modifiqui la circular 2/2021 sobre contencions mecàniques COMUNICAT: IRÍDIA i L'OSPDH demanem que no es modifiqui la circular 2/2021 sobre contencions mecàniques

COMUNICAT: IRÍDIA i L’OSPDH demanem que no es modifiqui la circular 2/2021 sobre contencions mecàniques

Foto: Sònia Calvó

Davant les declaracions efectuades per part de la Consellera de Justícia sobre l’eventual modificació de la Circular 2/2021 sobre contencions mecàniques aprovada per l’anterior govern fa només set mesos, Irídia i el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona manifestem la nostra oposició a la reforma de la normativa vigent en matèria de contencions i instem la Conselleria de Justícia i el President de la Generalitat de Catalunya a evitar una regressió de drets en la matèria.

La Circular 2/2021 és el resultat de l’adequació del Protocol de contencions mecàniques a les recomanacions de les entitats de drets humans, d’institucions com la Sindicatura de Greuges, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo) i d’organismes Internacionals com el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa. Des de les organitzacions signatàries considerem que la modificació de la Circular per incorporar les demandes dels col·lectius de funcionaris de règim intern suposa fer una passa enrere.

D’altra banda, la Conselleria no ha fet públic cap diagnòstic de l’aplicació de la normativa que justifiqui un canvi en sentit regressiu, ni tampoc s’ha corroborat el suposat augment d’agressions a funcionaris arran de l’aplicació de l’esmentada circular. Considerem que qualsevol modificació de la normativa ha d’anar encaminada a la garantia de drets, i en cap cas s’ha de vincular a promeses de millora en les condicions de treball del funcionariat, com ara les salarials, que s’han d’articular a través d’altres mecanismes. Així doncs, denunciem que la Conselleria plantegi la modificació de la Circular en termes de “balança” entre la garantia dels drets fonamentals de les persones privades de llibertat i les demandes, potencialment legítimes, del cos funcionarial.

Considerem que és imprescindible que qualsevol modificació es realitzi després d’un temps més ampli d’implementació, sobre la base d’una avaluació profunda i tenint en compte el posicionament de la Sindicatura de Greuges, de les organitzacions de drets humans i de les organitzacions de familiars de persones preses.

Per últim, cal recordar les conclusions dels informes emesos pel Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura i la Sindicatura de Greuges de 2018, del Defensor del Pueblo de 2017, i del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa de 2017, 2019 i 2021, en relació amb la pràctica excessiva d’immobilitzacions als centres penitenciaris. Aquests informes destaquen que les mesures de contenció s’han aplicat, en molts casos, com a mecanisme punitiu, perllongades més temps de l’imprescindible i dutes a terme en posicions perilloses per a la salut de les persones. En aquest context, doncs, la Circular 2/2021 ha esdevingut una garantia per a les persones privades de llibertat pel que fa a la correcta implementació de les mesures de contenció, que expressament preveu que s’ha de tendir a una política de contencions zero.