COMUNICAT: Per la reforma de la normativa d’identificacions policials dels agents en funcions d’ordre públic COMUNICAT: Per la reforma de la normativa d’identificacions policials dels agents en funcions d’ordre públic

COMUNICAT: Per la reforma de la normativa d’identificacions policials dels agents en funcions d’ordre públic

En el decurs de les últimes setmanes hem presenciat un número important de manifestacions i concentracions que han tingut lloc arreu de Catalunya, com a resposta a la sentència dictada pel Tribunal Suprem en el judici del “procés”.

Aquest context social ha generat una major intervenció de les forces de seguretat en funcions d’ordre públic que ha provocat un gran debat social i polític, per com s’han dut a terme els dispositius policials d’ordre públic.

Segons els estàndards internacionals de drets humans, la policia ha d’actuar sobre la base dels principis d’oportunitat, congruència i proporcionalitat. En els casos on hi hagi una actuació indeguda per part d’algun agent, les autoritats policials i judicials han d’actuar perquè els responsables, en cas de demostrar-se la seva responsabilitat, compareguin davant de la justícia.

Una de les salvaguardes per garantir la prevenció i la rendició de comptes és la correcta identificació. La impossibilitat d’identificar els agents que presumptament han comès un ús desproporcionat de la força o alguna altra acció censurable és una de les principals causes d’impunitat, ja que moltes denúncies són arxivades per manca d’identificació dels responsables. La correcta identificació dels agents és també una garantia per a les persones que exerceixen el seu dret de reunió i manifestació pacífica, a més de protegir al mateix cos policial, ja que afavoreix la correcció d’actuacions il·legals.

Per tot l’anterior, diferents entitats i col·lectius de defensa dels drets humans vam presentar fa mesos una proposta de resolució en el Parlament de Catalunya, que actualment es troba en vies d’aprovació, i el contingut de la qual és el següent:

  • Revisar la normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre públic en el termini de 6 mesos, perquè sigui obligatòria per tots els agents policials que desenvolupin aquestes funcions; i que s’estableixi una nova tipologia d’identificació que sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des d’una distància de seguretat i amb un codi curt i fàcil de recordar.
  • Fins que no s’aprovi una nova regulació, la Direcció General de Policia ha de garantir que totes les unitats de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que desenvolupin funcions d’ordre públic compleixen amb la Instrucció 6/2013, de 14 de març, sobre l’establiment del número operatiu policial a l’Àrea de la Brigada Mòbil, i portin sempre visible el número d’operatiu policial (NOP) a la part posterior superior de l’uniforme, independentment de les peces de protecció.

La Policia de Catalunya ha de continuar fent passos per ser més transparent i respectuosa amb els drets humans i per preservar la confiança de la ciutadania. Des de les diferents entitats i col·lectius hem mostrat la nostra predisposició a treballar i contribuir al debat sobre  el model actual d’ordre públic, però instem com a pas previ al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat a aprovar i complir, respectivament, la proposta de resolució sobre identificació policial d’agents en funcions d’ordre públic.

Amnistia Internacional Catalunya, Irídia, SomDefensores, Stop Bales de Goma, Ojo con tu ojo, NOVACT, Observatori DESC, Sodepau, Institut de Drets Humans de Catalunya, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Comissió de Defensa de l’ICAB, Entrepobles, Obsevatori del Sistema Penal i Drets Humans (UB), SIRECOVI, IACTA, Ecologistes en Acció, Espai Coordinació Antirepressiva, Calala, Sos Racisme, Ciemen.