El Congrés dels Diputats aprova una PNL per limitar l’ús de les armes tàser El Congrés dels Diputats aprova una PNL per limitar l’ús de les armes tàser

El Congrés dels Diputats aprova una PNL per limitar l’ús de les armes tàser

El dia 11 de maig es va aprovar a la Comissió d’Interior regular l’ús de les pistoles de descàrregues elèctriques, conegudes com a armes tàser. Irídia i Amnistia Internacional van promoure conjuntament l’aprovació d’aquesta PNL.

La Proposició No de Llei aprovada pel Congrés insta al Govern a continuar elaborant protocols públics per controlar i limitar l’ús de qualsevol arma d’electroxoc. També pretén garantir que els agents policials tinguin una formació adequada sobre les conseqüències que pot tenir el seu ús i en drets humans.

L’ús d’aquest tipus d’armament s’està introduint en diferents cossos de seguretat de l’Estat, com la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o cossos de policia locals sense que existeixin suficients mecanismes de control i rendició de comptes. Aquesta situació no garanteix que es respectin els drets humans de la ciutadania, i per tant és preocupant.

Les tàser són armes amb forma de pistola que disparen dards que apliquen una descàrrega elèctrica d’uns 50.000 volts en fer impacte amb el cos de la persona, produint una paràlisi muscular que provoca una incapacitació temporal. Són dispositius que poden resultar molt lesius i arribar a causar, inclòs, la mort, com s’ha vist en altres països. També comporten un risc considerable de tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.

Per això, la PNL insta al Govern a prohibir el seu ús en mode de contacte directe. També reforça la prohibició de descàrregues reiterades o perllongades i d’emprar-les contra determinats col·lectius: menors d’edat, persones amb alteracions emocionals o incapacitat mental o física o persones sota l’efecte de les drogues. Aquestes armes, a més, poden resultar especialment perilloses per a persones amb cardiopaties o embarassades.

Per tal d’assegurar que aquesta regulació es compleix i que no es fa un ús abusiu de la força, s’insta a l’administració a dotar els cossos policials de mitjans de control d’aquests dispositius, tenint present que no afectin drets com la privacitat, la intimitat o la pròpia imatge, entre altres directrius. Irídia i Amnistia Internacional assenyalen, com a mesura clau, la gravació de cada actuació amb la finalitat de poder supervisar-les en tots els casos.

Un cop aprovada la PNL, s’insta al Ministeri d’Interior del govern espanyol a aprovar un Protocol d’actuació de l’ús d’armes tàser que fixi la normativa de manera clara i que s’elabori a partir del diàleg social al voltant d’aquest tipus d’armament i atenent a les recomanacions d’entitats de drets humans, que vetllen perquè es respectin els estàndards internacionals.

Les entitats de drets humans reclamen també que aquest protocol es faci públic i que es normalitzi la transparència dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Fa unes setmanes, el Defensor del Poble es va posicionar en la mateixa línia.

Per acabar, Irídia i Amnistia Internacional demanen un mecanisme independent d’investigació, així com mecanismes de rendició de comptes tant interns – com l’elaboració peròdica d’informes públics sobre els incidents en que s’hagin fet servir les armes tàser-, com externs.