Engeguem la VI edició del curs de Capacitació en la Defensa dels Drets Humans

Aquest curs pretén ser un espai trobada de professionals, activistes i estudiants de l’àmbit de la protecció dels drets humans en el marc del sistema penal i les privacions de llibertat, a través de la reflexió, l’aprenentatge i el debat col·lectiu, construint entre totes eines útils i empoderadores. Es tracta d’un curs organitzat per l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) i Irídia, en col·laboració amb la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT).

Tractarem l’àmbit de la intervenció directa en la defensa dels Drets Humans des d’una perspectiva integral, interseccional i multidisciplinal, amb la intenció que es tracti d’una formació eminentment  pràctica, on ens confrontarem amb situacions reals, per tal que serveixi per a reforçar el treball que realitzen les professionals, activistes i organitzacions de manera quotidiana.

Més informació i matriculacions: https://cursoprevenciontortura.wordpress.com/

Contacte i inscripcions: curso.prevenciontortura@gmail.com