INFORME | Deportacions: final forçós de les migracions INFORME | Deportacions: final forçós de les migracions

INFORME | Deportacions: final forçós de les migracions

Camí a Macca Colibantan. Sònia Calvó
Camí a Macca Colibantan. Sònia Calvó

Llegeix l’Informe

Des de l’Àrea de Migracions i Racisme i l’Àrea Psicosocial d’Irídia hem elaborat un informe que contextualitza i explica el procés de deportació que pateixen les persones migrants des de l’Estat espanyol, sintetitzant des d’un punt de vista crític quins són els procediments jurídics que s’empren per dur a terme una deportació, exposant les diferents figures jurídiques que contempla i com s’interrelacionen amb els processos d’externalització i securitització de fronteres i amb la firma d’acords bilaterals entre els països d’origen, de trànsit i de destí d’aquests processos migratoris.

Ens hem centrat en exposar les conseqüències i efectes psicosocials que suposen els processos de deportació, tant per la persona que ha estat deportada com pel seu entorn familiar, social i comunitari. Aquest és un informe preliminar analític i descriptiu que ens serveix com a punt de partida per iniciar un procés d’investigació més ampli que culminarà en 2020.