La Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) presenta un informe sobre l’aïllament a les presons catalanes

Roda de premsa presentació de l'informe L'aïllament penitenciari a Cataluña. Clara Asín.

La Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) presenta un informe sobre l’aïllament a les presons catalanes que recull abusos, maltractaments i negligències.

Al voltant d’un 2% de la població presa es troba en situació d’aïllament. Aquesta mesura sancionadora presenta riscs greus per a la integritat moral i física de l’intern o l’interna. El Comitè contra la Tortura (CAT) de les Nacions Unides (ONU) reitera a l’article 17 que «una aplicació excessiva del règim d’aïllament constitueix un tracte o pena cruel, inhumana o degradant i, fins i tot, tortura en alguns casos».

Durant la roda de premsa, Irene Santiago, psicòloga d’Irídia, va assenyalar la perillositat d’aquest tipus de règim per als interns, ja que poden suposar danys psicològics irreversibles. Les primeres reaccions institucionals són per part d’Amand Calderó, director general de Serveis Penitenciaris de Catalunya, que ha expressat el seu compromís per reduir el nombre de presos en situació d’aïllament.

En trobareu l’informe en el següent enllaç.