Les defensores de #DDHH parem -Irídia Les defensores de #DDHH parem

Les defensores de #DDHH parem

Irídia ens sumem a la #VagaFeminista8M

Les persones que conformem Irídia hem decidit en assemblea que aquest 8 de Març ens sumem a la Vaga Feminista i subscrivim el Manifest 8M.

Irídia es suma a la vaga LABORAL perquè volem denunciar les pitjors condicions laborals i salarials a les que ens veiem sotmeses les dones. També volem denunciar el menor reconeixement que sovint es té dels coneixements, habilitats i iniciatives que duem a terme les dones en el context laboral i que contribueixen fortament a aquesta discriminació.

Irídia es suma a la vaga de CURES perquè volem que es visibilitzi que la majoria de treballs d’aquest tipus (treballs indispensables per al manteniment de la vida) són realitzats per  dones de manera gratuïta o de manera extremadament barata. Estem cansades de la poca valoració que tenen les cures a la nostra societat.

Irídia es suma a la vaga de CONSUM perquè no estem d’acord en que el 8 de Març es converteixi un dia dirigit al consum de productes de bellesa, salut i altres per a celebrar un paper.

Irídia a més es suma a la vaga per a denunciar l’especial  violència institucional a la que ens trobem sotmeses en dependències judicials i policials i frontereres; la violència sexual que sofrim a l’espai públic i en els espais d’oci i la violència física, psicològica i simbòlica que sofrim quan gosem apartar-nos del nostre rol de gènere.

Tot i que en aquest manifest hem parlat de “dones” volem posar de manifest que utilitzar aquesta categoria de manera acrítica ens incomoda:

No totes les dones sofrim la discriminació laboral de la mateixa manera.

No totes les dones carreguem amb la mateixa responsabilitat de cures.

No totes sofrim la violència institucional, sexual amb la mateixa força.

Les companyes racialitzadesles dones sense estatus de ciutadaniales persones amb sexualitats no normatives, les persones amb identitats de gènere no binàries, les dones amb diversitat funcional o les dones de classe treballadora entre d’altres ens trobem específicament afectades per aquestes discriminacions i violències. No nombrar aquestes diferències de posició seria també un acte de violència més.

Per aquestes i més raons, des d’Iridia el 8Març #FemVaga i ens plantejem la jornada com un moment de reflexió i acció sobre la nostra activitat com a organització.

Tot i així som una entitat de Drets Humans i antirepressiva i per això garantirem uns serveis mínims durant el 8M que assumiran els companys homes de l’entitat. Així, mantindrem obert el telèfon del 📞 SAIDAVI (693 287 323), el nostre Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional.