La campanya estatal pel Tancament dels CIE exigeix la urgent posada en llibertat de totes les persones internades en els CIE La campanya estatal pel Tancament dels CIE exigeix la urgent posada en llibertat de totes les persones internades en els CIE

La campanya estatal pel Tancament dels CIE exigeix la urgent posada en llibertat de totes les persones internades en els CIE

Foto: Sònia Calvó

“Exigim que es compleixin les recomanacions donades per l’Oficina del Defensor del Poble així com la paralització indefinida de les deportacions davant l’emergència sanitària pel COVID19” 

El passat dia 13 de març vam presentar un comunicat des de la campanya Estatal pel Tancament dels CIE en el qual exigíem a l’estat espanyol el tancament immediat dels centres d’internament d’estrangers i la posada en llibertat de les persones retingudes, davant l’avenç de la pandèmia del COVID-19. Així mateix, vam sol·licitar al Consell General del Poder Judicial que es lliuressin instruccions de no ordenar nous internaments atenent a la impossibilitat d’execució de les expulsions o devolucions. 

Arran el comunicat, hem constatat el tancament puntual d’algunes instal·lacions, però de manera molt modesta i sota la pressió exercida per les protestes de les persones internes en els centres davant la carència de mesures de protecció i d’higiene adequades i suficients. Els moviments socials com la campanya pel Tancament dels CIE hem acompanyat i donat veu a les seves reivindicacions. 

A més, diverses organitzacions que foment part de la campanya, s’han dirigir a l’Oficina del Defensor del Poble per mostrar la seva disconformitat amb la presència en els centres d’internament de ciutadans estrangers, tot i la impossibilitat de materialitzar la seva expulsió o devolució. La resposta del Defensor del Poble va ser contundent: “Les circumstàncies actuals impedeixen que es pugui donar compliment a aquesta finalitat pel que, segons el judici del Defensor del Poble, aquestes persones han de ser posades en llibertat”. 

No obstant la situació als CIE segueix sent molt complicada a dia d’avui i encara hi ha prop de 295 persones tancades. La opacitat i la falta d’informació sobre la situació està ocasionant moments de tensió i incertesa per la difícil espera de resoldre la seva situació amb la major urgència i abans de que els moments més durs d’aquesta crisi, anunciats insistentment, facin més complicada la seva resolució. 

Davant l’actual situació d’emergència sanitària i la impossibilitat de realitzar deportacions durant un termini indefinit, des de la campanya estatal pel Tancament dels CIE exigim: 

  • L’alliberament de manera urgent de totes les persones que segueixen internades a data d’avui i que s’informi de la situació i de les mesures que es prendran sobre aquestes persones diàriament. Al mateix temps, que es notifiqui a les entitats, col·lectius i plataformes acreditades que les acompanyen. 
  • L’habilitació de recursos habitacionals d’acollida humanitària per a les persones que acaben d’arribar a l’estat espanyol o per a les que no tenen domicili, facilitant alternatives com domicilis de familiars o amistats. 
  • La paralització indefinida de qualsevol deportació així com de les notificacions de deportació. 
  • Per últim exigim la investigació per part dels jutjats competents així com per part de la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia Nacional de les denúncies de maltractaments realitzades a algunes persones internes arran de les situacions derivades de les protestes en els diversos CIE.

ANNEX: Situació en els CIE. Dilluns 23 de març.