[MANIFEST] Via Laietana 43, cap concessió! [MANIFEST] Via Laietana 43, cap concessió!

[MANIFEST] Via Laietana 43, cap concessió!

COMUNICAT VIA LAIETANA 43

Les organitzacions impulsores de la campanya Via Laietana 43 volem expressar el nostre desacord amb les darreres declaracions del ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i la MemòriaDemocràtica, Félix Bolaños, que aquesta setmana ha descartat convertir la comissaria de ViaLaietana en un centre de memòria.

Les organitzacions sotasignants constatem que aquest posicionament suposa un greu incomplimentde l’acord aprovat per una àmplia majoria al Congrés dels Diputats, ara fa sis anys, per convertir la comissaria de Via Laietana en un memorial de la repressió franquista. Amb declaracions com lesdel ministre Bolaños, el govern del PSOE no només falta als seus compromisos sinó que avala lacultura de la impunitat.L’Estatespanyoll’obligaciód’acabarambaquestaanomaliademocràticaiimpulsarelsprocediments necessaris per convertir la Prefectura de la Policia de Via Laitena 43 en un centre dememòria, reparació i interpretació de la tortura i la repressió.

La Prefectura Superior de Policia de Barcelona de Via Laietana 43 és un símbol de la topografiadel terror, un dels principals escenaris -no l’únic- de la persecució i repressió política durant lallarga dictadura de Franco i en anys posteriors. En el seu interior s’hi van cometre una pràcticasistemàtica de maltractaments i tortures que es van perpetrar amb total impunitat i van implicar lavulneració de drets fonamentals.

La reivindicació de les entitats impulsores compta amb el suport d’àmplies majories a l’Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats, juntament amb la cridainternacional de més de 180 organitzacions de drets humans i de centre de memòria d’arreu delmón. Així mateix, el Relator de Veritat, Justícia, Reparació i garanties de no repetició de les Nacions Unides, en la seva missió a l’Estat espanyol l’any 2014, va insistir enla importància de processos per la conversió d’espais de tortura en centres de memòria, oberts ala ciutadania, amb la finalitat de “perdre el caràcter divisori que puguin tenir i poder contribuir a lapedagogia ciutadana, així com a la memòria”.

L’oposició per convertir la Prefectura de Via Laietana 43 en un centre de memòria, mantenint-lo dedomini policial, impedeix i limita la possibilitat d’un procés reparador i efectiu, no només per a lespersones que hi van ser represaliades, sinó per a la memòria col·lectiva de la ciutat de Barcelona.Per tot això, avui exigim la desafecció de la Prefectura en un espai de memòria i reafirmem queno pararem fins a aconseguir els objectius marcats. Reclamem al Ministeri de l’Interior, al ministrede la Presidència, Relacions amb les Corts i la Memòria Democràtica i a les administracionscompetents:


1.
La desafecció de l’edifici com a centre operatiu policial i el trasllat d’aquest a altresdependències.

2.
La transferència de l’edifici de la Prefectura de Via Laietana i dels seus fons documentals ales institucions catalanes per tal que en facin la transformació en un espai de memòria, d’arxiusdocumentals i centre d’interpretació de la impunitat i la tortura, amb la participació de les entitatsde memòria i persones represaliades.

 

 

Organitzacions sotasignants:

  • Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme
  • Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
  • Ateneu Memòria Popular
  • Comissió de la Dignitat
  • Comissió de la Memòria Històrica – ICAB
  • European Observatory on Memories – EUROM
  • Fundació Cipriano Garcia – CCOO CAT
  • Irídia – Centre de Defensa de Drets Humans
  • Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes
  • Òmnium Cultural