Oferta laboral: Tècnica del SAIDAVI Oferta laboral: Tècnica del SAIDAVI

Oferta laboral: Tècnica del SAIDAVI

Foto: Bru Aguiló

LLEGEIX LA DESCRIPCIÓ DE LA PLAÇA AQUÍ

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs.

Davant l’increment de persones beneficiàries del SAIDAVI i el creixement exponencial del servei durant aquests últims anys, sobretot degut a la realitat política i social que hem viscut, s’ha anat perfilant el mecanisme d’execució del servei. Totes les persones beneficiàries passen per una primera fase, mitjançant els canals d’arribada (telèfon, correu electrònic, derivació d’altres entitats, dels serveis públics o de la xarxa informal), es concerta una entrevista psico jurídica presencial amb la persona afectada i a partir d’aquí es decideix quin circuit ha de seguir en el si del Servei, ja sigui l’assessorament i el seguiment del cas o bé la representació lletrada del litigi i l’acompanyament psicosocial. En el marc d’aquest, s’elabora un informe anual de vulneracions de drets detectades i es duen a terme recomanacions a les diferents administracions públiques competents en la matèria. El SAIDAVI es finança majoritàriament amb les quotes de les persones sòcies d’Irídia i donacions, però, això no obstant, les subvencions públiques i privades també tenen un pes important.

Busquem a una persona per gestionar el cicle dels projectes del SAIDAVI (subvencions públiques i privades), així com executar algunes de les activitats que aquests preveuen: primera atenció (telefònica o via correu electrònic) amb víctimes de vulneracions de drets humans, derivació a altres organitzacions o serveis o entrada en el circuit del SAIDAVI, gestió de la base de dades d’usuàries i control de tot el cicle, coordinació de l’Informe anual de vulneracions, així com les tasques pròpies del funcionament del SAIDAVI (assistència a les reunions de coordinació, coordinació de les formacions internes, coordinació amb l’equip del SAIDAVI, etc.).

>> Llegeix la descripció de la plaça aquí.