Presentació del recurs patrimonial a la Generalitat pel suïcidi d'una interna al centre penitenciari Brians I. Presentació del recurs patrimonial a la Generalitat pel suïcidi d'una interna al centre penitenciari Brians I.

Presentació del recurs patrimonial a la Generalitat pel suïcidi d’una interna al centre penitenciari Brians I.

Fotografia cedida pel Projecte Media – http://www.media.cat/

L’11 d’abril de 2015 es va suïcidar la interna Raquel E. F., del Departament Especial de Règim Tancat (DERT). Segons el reglament, l’aïllament és una sanció que es pot aplicar durant un total de 14 dies. Raquel E. F. va estar en situació d’aïllament un total de 252 dies seguits. Pel que fa als indicis del suïcidi, l’equip jurídic de l’entitat ha tingut accés a informes sobre la salut psíquica de la pacient que demostren el risc de suïcidi.

A partir d’aquí, s’ha començat una investigació sobre les causes de la mort i s’ha presentat un recurs patrimonial a la Generalitat per reparar els danys morals als familiars de la interna. D’altra banda, Irídia qüestiona l’efectivitat i l’existència del DERT.

Des de l’equip jurídic d’Irídia, l’advocat Andrés García Berrio creu necessària una investigació exhaustiva dels suïcidis a les presons i de les seves causes i conseqüències. L’equip jurídic d’Irídia especialitzat en presons reclama la responsabilitat de l’administració pública en el manteniment dels presos i de les preses i una revisió dels articles 94 i 95 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (LOPJ).

El cas de Raquel E. F. va ser recollit a l’ Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics, un projecte de periodisme d’investigació que cada any descobreix temes silenciats pels mitjans de comunicació generalistes.