Presentem #21horesAïllament, una campanya contra l'aïllament penitenciari Presentem #21horesAïllament, una campanya contra l'aïllament penitenciari

Presentem #21horesAïllament, una campanya contra l’aïllament penitenciari

Fotografia cedida pel Projecte Media – http://www.media.cat/

El mes de març, juntament amb moltes altres entitats, vàrem presentar la campanya #21horesAïllament, amb la intenció d’aglutinar a totes les persones i col·lectius que estem en contra de l’aïllament penitenciari.

Considerem que el règim d’aïllament a la presó imposa un règim de vida que va en detriment de la premissa constitucional que suposa que la presó, en principi, ha d’actuar com agent de reinserció de les persones preses. Ens preguntem: quin sentit té el règim d’aïllament per a una futura vida en comunitat? I és que, mentre se sosté que aquests tractaments funcionen, les persones preses s’auto lesionen i/o arriben a suïcidar-se.

És per això que vam engegar la campanya #21horesAïllament, perquè volem que el Parlament de Catalunya es pronunciï sobre la necessitat de suprimir-lo del sistema penitenciari català, ja que considerem que no és compatible ni amb la dignitat humana ni amb el principi de reinserció social. També volem que, amb l’objectiu de fer passos ferms cap a la supressió d’aquest règim, el Govern català respecti la legalitat internacional i, en conseqüència, apliqui el règim d’aïllament de forma absolutament excepcional i exclusivament com a sanció, amb una durada inferior a quinze dies, deixant d’aplicar-se en qualsevol dels altres supòsits previstos en la normativa vigent.

Link de la campanya