Política de privadesa - Irídia Política de privadesa - Irídia

Política de privadesa

A Irídia treballem per assegurar que les dades de caràcter personal, i especialment les dades de caràcter sensible, estan protegides i es tracten degudament.

Tractem les dades de manera confidencial, rigorosa, responsable, lleial, transparent i sota mesures de seguretat.

Qui és responsable del tractament de les teves dades personals?

L’Associació Irídia, Centre per la defensa dels Drets Humans amb adreça C/ Riera d’Escuder 38, Nau 1 baixos, 08028 Barcelona.

El nostre contacte principal és [email protected] i telèfon 693 563 529.

Com hem obtingut les teves dades personals?

Disposem de les teves dades perquè en el seu moment ens les has facilitat via correu, web o per escrit, al entrar a l’entitat, establir relacions comercials o en rebre un assessorament.

Quines dades personals tractem?

Nom i Cognoms, DNI, gènere, edat, correu electrònic, telèfon, adreça, compte bancari, i en casos d’assessorament legal i casos de litigi es poden tractar també categories especials de dades, relatives a condemnes i infraccions penals, dades sanitàries i dades relatives a menors.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A Irídia tractem la informació facilitada en funció de les finalitats: les dades de casos atesos (dades personals i dades sensibles) es tracten amb la finalitat d’establir relacions, gestions legals i judicials, realitzar derivacions i comunicació amb institucions. En cas d’esdeveniments, actes o campanyes serà per atendre la petició rebuda o gestionar l’acte al que t’has inscrit, i en supòsit que ens ho hagis sol·licitat, per enviar-te informació sobre actes, novetats o campanyes sobre l’entitat, així com d’entitats amb les que puguem col·laborar.

Les dades de clients i proveïdors amb els quals existeix una relació comercial es tracten amb finalitats fiscals i comercials, les dades de treballadors/es amb la finalitat de la gestió laboral, les dades de persones candidates i persones associades amb la finalitat de la gestió de la relació.

En cap cas es preveu elaborar perfils, prendre decisions automatitzades amb les dades ni realitzar creuaments de dades.

En quin termini conservarem les teves dades?

Conservarem les dades fins que finalitzi la relació i durant el temps de prescripció legal aplicable en funció de la tipologia de dades, o fins que ens sol·licitis la seva supressió.

Quina base jurídica ens permet fer ús de les teves dades?

La condició, com a base jurídica, que determina que Irídia pugui fer un tractament d’aquestes dades és per consentiment de la persona interessada, mitjançant contracte entre les parts o per obligació legal.

Sobretot, aquelles dades de caràcter judicial, dades de caràcter sanitàri, o dades relatives a menors, es tracten mitjançant consentiment explícit de la persona interessada. Sempre amb la possibilitat de retirar el consentiment de l’ús de les dades en qualsevol moment.

A qui i per quin motiu podríem facilitar les teves dades a tercers?

Les dades personals poden ser cedides a tercers per prestació de serveis, amb accés limitat a la seva finalitat i mitjançant contracte de protecció de dades.

En la derivació de casos, la derivació és directa, amb consentiment explícit i no es guarden ni les dades personals ni les dades sensibles de la persona interessada.

Les dades sensibles relatives als casos que portem poden ser cedides a institucions per la gestió judicial del cas o per obligació legal. En casos de litigi estratègic les dades poden ser cedides a mitjans de comunicació amb consentiment explícit de la persona interessada.

Amb la finalitat d’elaborar estadístiques Irídia podrà dissociar les dades numèriques segons característiques personals, sense revelar la procedència de les dades, mantenint la confidencialitat i anonimat.

Quins són els drets de la persona interessada?

La persona interessada té dret a exercir el seu dret d’accés, ratificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant el correu electrònic a [email protected], i la seva petició serà atesa en un termini màxim d’un mes.

En el supòsit que la base legal del tractament sigui el consentiment de la persona interessada, podrà revocar-se en qualsevol moment a través del correu electrònic [email protected]. La revocació no afectarà de forma retroactiva el tractament de dades realitzat fins el moment.

Es podrà demanar més informació relativa a aquests drets o presentar una reclamació d’avant l’autoritat de control.

Mesures aplicades i bones pràctiques

A Irídia mantenim actualitzat el registre d’activitats de tractament de dades, ja que treballem amb dades que poden suposar un risc pels drets i llibertats de les persones interessades, relatives a condemnes, dades penals, dades sanitàries i dades de menors, per tant treballem per garantir en tot moment que s’apliquen les mesures de seguretat establertes.