Frontera Sud | Accessos Terrestres -Irídia Frontera Sud | Accessos Terrestres

Publicació

Frontera Sud | Accessos Terrestres

#Migracions i racisme
Objectius

Des de l'àrea de Migracions i Racisme d'Irídia, des del 2017 s'han estat duent a terme diverses investigacions per a detectar i denunciar les situacions de vulneració dels drets i de violència institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències socials i individuals que se’n deriven.

Els informes publicats s'han elaborat a partir del monitoratge de les vulneracions de drets que afectin la població migrant, especialment a la frontera sud, i de les relacionades amb situacions de privació de llibertat i de deportació forçosa.

 

+ [CAST] INFORME FRONTERA SUD – ACCESSOS TERRESTRES (2017) Cap al restabliment de la legalitat en la Frontera Sud

Informe sobre les vulneracions de drets humans a la frontera sud centrat en els accessos terrestres, en col·laboració amb Novact i Fotomovimiento.

En els últims anys la Frontera Sud de l’estat espanyol amb el Marroc s’ha configurat com un espai d’excepcionalitat jurídica en el qual es vulneren sistemàticament els drets humans. Estem davant una de les fronteres terrestres més violentes del món.

Aquest informe, acompanyat d’un informe audiovisual en format webdoc, pretén fer arribar a la ciutadania d’una manera pròxima i alhora rigorosa una realitat que apareix silenciada per a amplis sectors socials. Les fonts directes principals per a la realització de l’informe han estat les organitzacions que treballen en el terreny, tant a Ceuta i Melilla com a Nador i Tànger, les quals ens han acompanyat, assessorat i informat.