Deportacions: final forçós de les migracions -Irídia Deportacions: final forçós de les migracions

Publicació

Deportacions: final forçós de les migracions

#Migracions i racisme
Objectius

Des de l'àrea de Migracions i Racisme d'Irídia, des del 2017 s'han estat duent a terme diverses investigacions per a detectar i denunciar les situacions de vulneració dels drets i de violència institucional en el marc dels processos migratoris, amb una mirada a les conseqüències socials i individuals que se’n deriven.

Els informes publicats s'han elaborat a partir del monitoratge de les vulneracions de drets que afectin la població migrant, especialment a la frontera sud, i de les relacionades amb situacions de privació de llibertat i de deportació forçosa.

Camí a Macca Colibantan. Sònia Calvó

+ INFORME DEPORTACIONS: FINAL FORÇÓS DE LES MIGRACIONS (2019)

Aquest informe es realitza dins el marc de la beca DevReporter 2019, finançada amb el suport del projecte Frame, Voice, Report! de la Unió Europea. El contingut és responsabilitat exclusiva de l’Associació Irídia i les seves autores, i no reflecteix necessàriament la posició de la Unió Europea.

L’objectiu principal és contextualitzar i explicar el procés de deportació que pateixen les persones migrants des de l’Estat espanyol. En primer lloc, s’ha pretès sintetitzar des d’un punt de vista crític quins són els procediments jurídics que s’empren per dur a terme una deportació, exposant les diferents figures jurídiques que contempla i com s’interrelacionen amb els processos d’externalització i securitització de fronteres i amb la firma d’acords bilaterals entre els països d’origen, de trànsit i de destí d’aquests processos migratoris. Per altra banda, ens hem centrat en exposar les conseqüències i efectes psicosocials que suposen els processos de deportació, tant per la persona que ha estat deportada com pel seu entorn familiar, social i comunitari.

Vides deportades’ al 30 minuts

En el marc de la beca #DevReporter i amb la col·laboració d’Irídia i Lafede.cat, aquest documental mostra les conseqüències psicològiques, socials i econòmiques dels retorns forçosos, la cara menys visible de les migracions.

El reportatge, realitzat per Sònia Calvó Carrió, Yeray S. Iborra i João França,  explica les històries de persones que viuen les conseqüències d’un sistema de polítiques migratòries que imposa l’amenaça de la deportació, entre el Senegal i Catalunya.

VULL VEURE EL DOCUMENTAL